Najnowsze orędzie Mery bezlitośnie atakuje Adminkę Ewę (zaćmiona przez oszustwo szuka wsparcia wśród Kapłanów) i grozi (z tego powodu będzie obalona).

Komentarz Tadeusza z Podkarpacia zmusił nas do przeczytania całości 🙂
Najnowsze „orędzie” Mery nie pozostawia pod tym względem najmniejszych  złudzeń 🙂 „Moja najukochańsza córko”, słowa do Mery a nie do naszej Adminki – uwaga Admina 🙂 

Gdy te dusze atakują Moje Święte Słowo z takim jadem, to znak potwierdzenia od szatana, że ​​te orędzia są autentyczne – strona paruzja.info

Moja najukochańsza córko, jest wielu Moich oddanych wyznawców, którzy planują przeprowadzenie akcji, aby zniszczyć tę misję.

Pamiętajcie, że tymi, którzy odrzucą Moje Słowo w tych orędziach nie będą, tak jak się spodziewacie, niechrześcijanie i ateiści.
To będą ci, którzy otwarcie głoszą wiarę we Mnie, ich Jezusa, co będzie bolało Mnie najbardziej.
Oni są zaćmieni przez oszustwo króla kłamstw, który wysłał wielu upadłych aniołów do takich dusz. Nie zadowalając się odrzucaniem Moich Świętych orędzi, będą oni zabiegać o jak największe wsparcie wśród Moich kapłanów, aby szkodzić tej misji.
Takie dusze nigdy nie przestają zadawać sobie pytań, dlaczego to robią.
Dlaczego odczuwają do ciebie, Moja córko, taką nienawiść. Dlaczego Moje Święte Słowo tak bardzo ich niepokoi.

Gdy te dusze atakują Moje Święte Słowo z takim jadem, to znak potwierdzenia od szatana, że te orędzia są autentyczne.
Jeśli bowiem pojawia się tak silna opozycja i kiedy święci ludzie są tak bardzo prowokowani do ataku na Boskie orędzia, możecie być pewni, że pochodzą one od Boga.
Kiedy zaprzeczają Mojemu Słowu, to tak bardzo Mnie to przeszywa, że płaczę ze smutku, iż Mnie nie rozpoznają. Ale niech tak będzie. Z czasem poznają Prawdę.

Nastąpi to wtedy, gdy celowo rozpoczną odciąganie dusz od Mojego Miłosierdzia, mówiąc, że one Mnie bardzo obrażają.

Jeśli są oni odpowiedzialni za dusze, którym odmawiają zbawienia, zostaną ukarani.
Ich kara będzie jedną z najgorszych, gdy będą próbowali bronić swoich działań, choćby dla jednej zagubionej duszy. Ich działania mogą spowodować, że dusza, która w przeciwnym wypadku nawróciłaby się, może znosić ostateczne cierpienia w ogniu Piekła.

Wtedy, gdy będą się starać szkodzić Słowu Bożemu, to ich wcześniejsze dobre uczynki staną się bezużyteczne. Jaki z nich pożytek, gdy uczynkami płynącymi z nienawiści do Boga, przeciwstawiają się tak wartościowym czynom?

Zwracam się do nich. Ten dzień, gdy staniecie przede Mną, aby odpowiedzieć za tak małoduszne działania, będzie dla was bardzo trudny.

Nie tylko będziecie musieli odpowiedzieć za siebie, ale będziecie musieli odpowiedzieć za kłamstwa, które rozsiewacie wśród ludzi o Mnie, Moim Świętym Słowie.

Czy to strach przed Moim Świętym Słowem prowadzi was do takiej nikczemności? Strach pochodzi od szatana. Duma również pochodzi od szatana. Czy nie wiecie, że wasze przekonanie o swojej dobrej orientacji  w Moim Piśmie Świętym bierze się stad, iż sami orzekacie o tym, że wiecie więcej niż w rzeczywistości?

Znajdujecie błędy w Moim Świętym Słowie tak, jak faryzeusze. W ten sposób twierdzicie, że Prawdę znacie lepiej niż Bóg.

Pamiętajcie, że im więcej szerzycie kłamstw o Moim Świętym Słowie, tym bardziej grzeszycie przeciwko Słowu Bożemu.

Ten grzech, przeciw prorokowi Pana jest jednym z najbardziej potępianych przez Mojego Ojca.

Wszyscy ci, którzy zgrzeszyli przeciwko prorokom Pana zostali ukarani. Ponieważ kiedy próbują powstrzymać Słowo Boże, przekazywane światu, aby zbawić dusze, przeciwdziałają oni zbawieniu dusz.
Z tego powodu zostaną obaleni, gdyż nic nie powstrzyma przekazywania Słowa Bożego Jego cennym dzieciom.

Od nas:
Teksty masonów z Irlandii, występujących pod pseudonimem „Maria od Bożego Miłosierdzia”, przypominają nam coraz bardziej swoim stylem rzekome „objawienia” w Oławie. Padały tam pod adresem kard. Gulbinowicza groźby, że jeśli się nie „nawróci” i nie uzna „sanktuarium oławskiego” za pępek świata, spotka go surowa kara, z rychłą śmiercią włącznie. Nie zdziwilibyśmy się, gdyby teraz „Maria” zagroziła natychmiastową śmiercią wszystkim swoim oponentom, zwłaszcza odrzucającym masońską pieczęć Bestii! Wiadomo, że szatan jest mściwy, jednak nie może uczynić niczego bez Bożego pozwolenia. Dlatego NIE LĘKAMY SIĘ, gdy z Irlandii pokazuje nam rogi, lecz ufamy Maryi oraz Bożemu Miłosierdziu. 

Wykazywanie przez nas masońskich podstępów i fałszu zostało tu nazwane „nienawiścią do boga”! (jakiego???), a nasze głoszenie Bożej Prawdy ma rzekomo tego ich boga tak „przeszywać, że płacze ze smutku”! To tylko dla nas radość, że dostał po rogach! Im głośniej będzie płakał ten ich bóg, tym większa dla nas radość – muszą to zrozumieć. Niedługo tej masońskiej herezji oraz propagującej ją Bestii całkiem zostanie urwana głowa, więc płacz się skończy.  

Masoni popełnili ten błąd, że za wcześnie się zdemaskowali: swoją pieczęć (krzyż wetknięty w koronę) chcieli rozpowszechnić po całym świecie. Jesteśmy pewni, że w Polsce im się już nic nie powiedzie, a ich pieczęć wkrótce zniknie ze wszystkich miejsc w kraju, poświęconym Pogromczyni duchów piekielnych, Maryi.

Ps. Wszystkie wytłuszczone teksty dostawaliśmy wcześniej jako komentarze (lądowały w spamie, były o jadzie, nienawiści, o rzekomym okłamywaniu kapłanów i zastawianiu się nimi, o ich bałamuceniu i o tym, że jako faryzeusze zginiemy w piekle, a Adminka to najgorsze zło, przez którą zło się rozprzestrzenia i Antychryst się dzięki niej objawi a szatan będzie królować).
Zaiste to „orędzia Bożej miłości” i podparte pieczęcią Boga Ojca 
Wszechmogącego z Nieba samego…

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Michał – student 

Radzę od razu porzucić lekturę tych „orędzi”, ponieważ zupełnie nie mają one „charakteru katolickiego” a wręcz przeciwnie są nastawione przeciwko Kościołowi. Prawdziwy prorok przyjmuje krytykę i milczy, dając Bogu możliwość działania, gdyż Bóg potrafi obronić swoje dzieła. W tych „orędziach”, bóg wydaje się taki nieco bezradny i dlatego straszy karami, tych którzy knują „spisek” przeciwko „prorokini”. Bożą Sprawiedliwość połączona jest zawsze z Bożym Miłosierdziem. Jeśli według „prorokini” ma nastąpić jakieś ‘ostrzeżenie”, które ma być formą objawienia prawdy o nas samych, to nie można zapominać o Bożej Łasce, która działa z taką mocą i skutecznością np. w konfesjonale. W ogóle te orędzia nie mają charakteru ani mistycznego, ani charyzmatycznego. (z pewnością narażę się zwolennikom, ale „ Tobie, Panie, zaufałem – nie zawstydzę się na wieki”).
Obiecałem, że przejrzę moje notatki dotyczące symboli masońskich i rzeczywiście potwierdza się, że krzyż wbity w koronę jest symbolem wolnomularskim. Pastor Russel był masonem i podczas jego niezliczonych przemówień zawsze towarzyszył mu emblemat przedstawiający krzyż i koronę. Zaskakuje barwa krzyża: zawsze czerwona. Krzyż Russella również był czerwony. Sami Świadkowie Jehowy tak tłumaczą te dwa symbole korony i krzyża:
„Znaczenie krzyża i korony dla Studentów Biblii zaczerpnięte jest z Biblii, gdzie oba te symbole zajmują zaszczytne miejsce. Krzyż, oprócz tego, że stanowi narzędzie użyte do ukrzyżowania Chrystusa, jest również metaforą prób i prześladowań, jakie spadają na wiernych. (Zobacz Mat. 16:24). Korona jest często używana jako symbol chwały, zaszczytu i nieśmiertelności udzielanych Chrystusowi i Jego kościołowi za wierność w służeniu Bogu.”
Jest tutaj podwójna przewrotność, gdyż sami usunęli krzyż jako „narzędzie służące do ukrzyżowania Chrystusa, a po drugie korona jako symbol chwały była zakładana na głowę, a nie na nogi, a zatem powinna być na górze, a nie po środku.

Drugi email dotyczył tzw Księgi Prawdy, na ktorą powołują się zwolennicy „prorokini”, cytując Księgę Daniela 10,21. Omówienie tej kwestii wymaga nieco uwagi Czytelnika, ponieważ jest wiele interpretacji.
1. Świadkowie Jehowy oraz protestanci tak między innymi ją interpretują.
” Księga Prawdy znajduje się w Niebie (Daniela 10,21). Obejmuje Dzieło Zbawienia w całej pełni i niebawem zostanie otwarta (Objawienie 5,1). Biblia stanowi jej odbicie – jest częścią przeznaczoną dla ludzi. Ziemski wycinek Księgi Prawdy może więc czytać każdy, jednak… nie wszyscy go zrozumieją. Obiegowe opinie o ”dobroci, zacności, czy wręcz świętości” pewnych osób, nie stanowią tu żadnego kryterium. A dlaczego? Ponieważ ludzie są źli, zepsuci; wszyscy, co do jednego. Odstępstwo od Boga jest zupełne.”
2. Mormoni czyli członkowie Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich także mają swoją Księgę poza Pismem Świętym. Tłumacząc podobnie, że prorok Smith otrzymał objawienie od innego Proroka Istnieje pogląd, że Joseph Smith, który krótko należał do nieregularnej loży w stanie Illinois, czerpał inspirację z obrządków masonerii. Także kilku kolejnych prezydentów Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich było wolnomularzami. Mormoni często zaprzeczają wpływom masońskim tłumacząc zbieżność w niektórych ceremoniach ich wspólnym pochodzeniem od kultu sprawowanego w Świątyni Jerozolimskiej. Sami Mormoni tak określają pochodzenie swojej księgi:
„złożyliśmy świadectwo, że Księga Mormona jest namacalnym dowodem na to, że Józef Smith został wybrany ręką Pana, aby przywrócić na ziemię Kościół Jezusa Chrystusa w tych dniach ostatnich. Jak mówi wprowadzenie do Księgi Mormona: „Otrzymawszy to świadectwo przez Świętego Ducha [o boskości Księgi Mormona], będą oni również przeświadczeni Jego mocą, że Jezus Chrystus jest Zbawicielem świata, Joseph Smith — Jego objawicielem i prorokiem w ostatnich dniach, a Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich królestwem Pana ponownie przywróconym ludziom na ziemi”.
W takiej sytuacji można powiedzieć za św. Pawłem” „Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii”.

3.  Jeśli chodzi o Księgę Prawdy wymienioną w Księdze Daniela, to jedni egzegeci są zdania, że chodzi ogólnie o Słowo Boże czyli przyjęty później kanon Pisma Świętego. Zresztą z wersetu wynika, że to św. Michał Archanioł ma ją objaśnić. Komentarz historyczno-kulturowy pod redakcją ks. Prof. Chrostowskiego podaje następująco:
10,21 Księga Prawdy. Księgę tę porównywano do babilońskiej Tablicy Przeznaczenia, która miała zawierać treść przeznaczenia i wyznaczać bieg historii oraz los kosmosu. (Dn 7,25) Pasuje to nie tylko do charakteru materiału objawionego w rozdziale 11, lecz zgadza się z wprowadzeniem do tego materiału podanym w Dn 11,2, gdzie przedstawione informacje określano jako „prawdę” .

Dn 7,25 … Babilończycy posiadali bardzo zaawansowaną wiedzę w dziedzinie matematyki i stosunkowo wcześnie przedstawiali bogów pod postacią liczb. Co więcej, posiadający wartość liczbową i związki z planetami bogowie pojawiali się w terminologii astrologicznej”

Babilońskie Tablice przeznaczenia lub losów, to inaczej zbiór astrologiczny. Nabu, Nabut, Nebo, Niebo – jeden z głównych bogów babilońsko-asyryjskich, syn Marduka, wynalazca pisma i tabliczki glinianej, patron pisarzy, goniec bogów. Zapisywał tablice przeznaczenia (losu) świata i ludzi ustalone przez ojca. Małżonek Taszmetum (rozum), był uważany także za bóstwo mądrości. Pierwotnie prawdopodobnie Nabu było to bóstwo zachodniosemickie, którego kult w Babilonii rozwinął się w I tysiącleciu p.n.e. Głównym ośrodkiem kultu Nabu była Borsippa.

Jeśli „orędzia prorokini” miałyby takie podłoże, to jest to także widoczny znak, że Babilon-Nierządnica występuję oficjalnie przeciwko Oblubienicy-Kościołowi ze swoją pieczęcią pochodzenia masońskiego i atrologiczną księgą prawdy.

Jeśli tak chętnie czytają Państwo orędzia to pragnę zwrócić uwagę na jedno, które miało miejsce w Rzymie (Tre Fontanne 23 luty 1982). Matka Boża objawiła się fanatycznemu protestantowi Brunonowi Cornacchioli, który – tak jak św. Paweł – przed swoim nawróceniem z wielką gorliwością prześladował wyznawców Chrystusa. Maryja objawiła się w Tre Fontane, czyli w pobliżu miejsca męczeństwa św. Pawła Apostoła, Matka Boża objawia się Brunonowi Cornacchioli, trzymając Pismo św. na swoim sercu. „Dlaczego Matka Boża objawiła się z Biblią?” – pisał po latach Bruno. „Dlatego, że ja przybyłem na to miejsce z protestancką Biblią, aby w niej znaleźć argumenty do zwalczania dogmatów katolickiej wiary. Zacząłem pisać swoje przemówienie od stwierdzenia: »Maryja nie jest Dziewicą, nie jest Niepokalaną, nie jest Wniebowziętą«. Matka Boża powiedziała mi, że to, co na Jej temat chcę napisać, jest błędem. Pokazała mi Biblię, mówiąc, że tam zawarte jest wszystko, czego o Niej uczy Kościół katolicki”. Matka Boża trzymała Pismo św. na swoim sercu, tak jak swojego Syna Jezusa. W ten sposób uświadomiła nam, jak bezcennym skarbem jest Pismo św., gdyż Bóg daje nam w Nim odpowiedź na wszystkie nasze pytania i problemy. Zaprasza nas do codziennego czytania i medytowania tekstów biblijnych. Równocześnie Matka Boża uświadomiła Brunonowi, mówiąc mu o papieżu i Kościele, że Objawienie nie ogranicza się do Pisma św., ale zawarte jest także w Tradycji Kościoła – czyli w tym wszystkim, co w tradycji ustnej i w doktrynalnych orzeczeniach Magisterium Kościoła przekazuje się z pokolenia na pokolenie, zgodnie z zapowiedzią Chrystusa: „Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy” (J 16, 13); „To przede wszystkim miejcie na uwadze, że żadne proroctwo Pisma nie jest dla prywatnego wyjaśnienia” (2 P 1, 20). Ostateczną wiarygodną interpretację tekstów Pisma św. daje tylko Magisterium Kościoła. Istnieje więc podwójne źródło dostępu do Objawienia, a jest nim Pismo św. i Magisterium Kościoła.

Chyba nie ma najmniejszego cienia wątpliwości, które orędzia pochodzą z Nieba, a które są demoniczne.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wydarzenia i oznaczony tagami , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

80 odpowiedzi na „Najnowsze orędzie Mery bezlitośnie atakuje Adminkę Ewę (zaćmiona przez oszustwo szuka wsparcia wśród Kapłanów) i grozi (z tego powodu będzie obalona).

 1. Admin pisze:

  Pani Magdalenie T. tłumaczce Hetmanki jeszcze mało, nie dosć, że szuka ludzi, którzy uciszą księdza bo przeszkadza rozprzestrzenianiu dzieła, to jeszcze nęka nas mailami i komentarzami z tym samym orędzionkiem. Pani Ostrygo -wstyd! Nie tak nauczał Anatol Kaszczuk, gdy propagował orędzia Fatimskie. Niech Pani zacznie się leczyć!

  Oto najnowszy spam:
  Wysłany 11.08.2012 o 18:44 | W odpowiedzi na wobroniewiary.
  Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2012.08.06, 18.06
  Kiedy właśnie takie dusze attakują Moje Święte Słowo z takim jadem, to jest to znak szatana potwierdzający, że te orędzia są autentyczne
  Moja wielce umiłowana córko, liczna jest grupa tych oddanych mi wyznawców, która spiskuje kampanię w celu zniszczenia tej misji.

  Zaczynam martwić się o zdrowie i życie Adminki. Ci ludzie nie żartują.

 2. brygadzista pisze:

  To będą ci, którzy otwarcie głoszą wiarę we Mnie, ich Jezusa, co będzie bolało Mnie najbardziej. – zatem mamy dwóch Jezusów. (ich Jezusa)
  Doprawdy zuchwałość P. Mery nie zna granic: Czy nie wiecie, że wasze przekonanie o swojej dobrej orientacji w Moim Piśmie Świętym bierze się stad, iż sami orzekacie o tym, że wiecie więcej niż w rzeczywistości? Znajdujecie błędy w Moim Świętym Słowie tak, jak faryzeusze. W ten sposób twierdzicie, że Prawdę znacie lepiej niż Bóg.” Tu jest ciekawe zestawienie Pisma św z Księgą Prawdy. Diabeł jest doprawdy bardzo przebiegły.
  Grzechy przeciwko prorokowi – też bardzo interesujące, skoro wiadomo, że proroctwa przeminą, jak pisze św. Paweł.
  Tego doprawdy nie da się czytać. Szatan stosuje szantaż, i to jest jego strategia. Najwidoczniej pani Mery ma kłopoty ze swoją osobowością. Prawdziwi prorocy cierpieli z powodu prześladowań, ale odważnie – chociaż przychodziło to z trudem wypowiadali słowa „Wyrocznia Pana”.
  Tego się nie da czytać, to naprawdę jest żałosne. Dla Mery nie liczą się kapłani KK. Zamiast pokornie schylić głowę – atakuje. Powiedzcie, który prawdziwy mistyk, który święty tak czynił? Ja myślę, że Pan Bóg dopuszcza te wszystkie herezje i bluźnierstwa, aby okazała się wytrwałość. Słabe mózgi ulegają, dają się po prostu zwieść. A jak pisał ks. JS potrzeba jest czujności. Dlatego właściwie dziękujmy Bogu, który nas próbuje i sprawdza naszą czujność.

 3. brygadzista pisze:

  Tak samo uważał Luter, że skoro księzą katoliccy go prześladują, to z pewnością jego dzieło jest dobre iw pełni słuszne.

 4. brygadzista pisze:

  a w drugą stronę, czy przeciwstawianie się wprowadzenia Komunii św na rękę, ma oznaczać słuszność tej praktyki? Więc diabeł niech nie będzie taki do końca przebiegły. Jezus jest Panem

 5. brygadzista pisze:

  Moja wielce umiłowana córko, liczna jest grupa tych oddanych mi wyznawców, która spiskuje kampanię w celu zniszczenia tej misji. – jakby byli oddani (wyznawcy), to by chyba nie spiskowali.
  Ależ tą Mery i spółkę muszą drażnć nasze komentarze…

 6. Maria z Amsterdamu pisze:

  Czy niewskazana byłaby teraz(!) cisza i modlitwa, z tych i… innych względów.
  Do przemyślenia!

 7. wobroniewiary pisze:

  Ostryga to pani Magdalena T., która (chyba pismem automatycznym) w ciągu 10 minut zasypała nas ….nastoma wieeeeeeeeeeelklimi komentami a jeden gorszy i bardziej bezczelny od drugiego i coraz dłuższy
  To tłumaczka z USA, która xxx lat współpracowała z ks. Adamem, ale ten ośmielił się ją prowadzić, pouczać i krytykować. Ona chciała być prowadzącą, to teraz ks. Adama nazywa Judaszem a Ewę złem wcielonym…

  Pani Ostrygo – szkoda paznokci na klawiaturę, i tak nic nie przepuścimy!
  Za dużo chamstwa, agresji, nienawiści i oszczerstw oraz fałszywej diabelskiej nauki!!!
  My się od Boga nie odwrócimy a to pani musi się nawrócić!

 8. Janek pisze:

  To orędzionko aż ocieka jadem na nas. Aż się boję co w będzie w następnym „przekazie”. No to chyba pójdę się pomodlić żeby przejrzeli na oczy wszyscy jej zwolennicy.

  • Tadeusz z Podkarpacia pisze:

   Ty się boisz? 🙂
   Ja już wiem.
   Patrzę na stronę dziecka i ich przekonanie, że Bóg schodzi ukarać Adminkę + kopiowanie naszych komentarzy to rzeczywiście strach się bać 😀
   Jak do tego dodamy info, że worek ze spamem Adminom się przepełnia to można sobie wyobrazić małe co nieco 😉

   Wolę następne orędzia jak klepsydry. Ponoć Adminka tu przeklina jak szewc i zionie jadem i dlatego Pan Jezus to usłyszał i idzie mścić się na niej

   W głowie rzeczywiście się nie mieści.

   • Janek pisze:

    Właśnie, jad na nas i na Adminkę na 100% zwiększy się i to bardzo.

   • lucek pisze:

    @ Tadeusz z Podkarpacia
    Twoje slowa …. ” mozna wyobrazic sobie male co nie co …” – CO TO JEST .???))) Ja mysle ze twoja chora wyobraznia aby nastawiac jednych przeciwko drugim. Czlowieku … wstyd mi za ciebie .
    Masz moja modlitwe …)))
    Nastepne … ” ponoc Adminka tu przeklina jak szewc i zionie jadem … ” twoje slowa .. Mysle ze jedyna osoba ktora zieje jadem jestes ty … – ( przepraszam ale napisz prosze ilu masz przyjaciol a ilu wrogow . ? a moze jeszcze ilu ludzi udalo ci sie sklocic …??? Lubisz jesli ludzie sie kloca i skacza sobie do oczu ..?
    Takie dzialanie jest dzialaniem z INNEJ DRUZYNY>

    Nastepne twoje slowa : …. ” W glowie rzeczywiscie sie nie miesci ” … – mysle ze w twojej glowie miesci sie wiecej jadu i zlosci .
    Szkoda mi takich ludzi jak ty . Im naprawde ciezko zyc .
    Trudno jest zyc po CZLOWIECZEMU czyli po LUDZKU.
    Kroluj nam Chryste !!!

    • borówka pisze:

     Przykro mi ale nie można dwóm panom służyć i pisać tu i tam
     A ty Lucku tak robisz i szkodzisz swoją tolerancyją
     Tadeusz pisze prawdę czy ci się to podoba czy nie!
     Jakim prawem admin Bronek wymawia admince studia w Moskwie.

     Dzięki temu ona tłumaczy dla Naszego Dziennika, dla Radia Maryja i wiele innych gazet prawicowych.
     Nigdy nie była szpiegiem czy zdrajcą – to ona tłumaczyła wypowiedzi Turowskiego na Polskę tego zdrajcy z Watykanu
     Jakim prawem Bronek zagląda jej w buty i kpi z niej że ks. Adam tu nie ma nic wspólnego z tą stroną
     Ślepą udajesz czy głupią?

     A ja cenię panią Ewę, bo ona znając język rosyjski pomaga w Prawdzie! To ona tłumaczy dokumenty dotyczące Smoleńska czy Katynia i nie tylko
     Ii za to też ją teraz Hetman H…[edytował Admin] okpił?

    • lucek pisze:

     Nigdzie nie znalazlam wypowiedzi Bronka odnosnie Ewy studiow – przepraszam .
     Kazdego ktory chce sie czegos nauczyc szanuje. Na Ewe zwrocilam uwage w pierwszych chwilach po tragedii smolenskiej . ujela mnie swoja bezineresowna pomoca dla ludzi ktorzy w obliczu tragedii byli bezradni. Szanuje bardzo Ewe i wiem ze jest czlowiekiem o WIELKIM SERCU .
     Pisze natomiast o Tadeuszu . … ciesze sie ze nie mam w swoim otoczeniu takich TYPOW .
     Mam o nim jak najgorsze zdanie… Przykro mi. Wedlug mnie jest to czlowiek ktorego mozna krotko nazwac ” FERMENT . ” Pozdrawiam .

    • Admin pisze:

     @Lucek
     Kompletnie nie rozumiesz intencji Tadeusza wklejane przez Niego cytaty pochodzą ze strony „dziecka” popatrz na to zdanie autorstwa pana Bronisława:

     „“Doktoratów to Ci ludzie nie mają , co najwyżej ukończone studia w……….. Wiadomo gdzie.”

     Niby nie napisał gdzie studiowała Ewa ale kto Ją zna doskonale wie gdzie, tu dodam że to właśnie dzięki tym studiom tak pogardzanym i wyszydzanym przez pana Bronisława i jemu podobnych mogła tłumaczyć to za co Ją Sama doceniasz czyli dokumenty katastrofy Smoleńskiej, dzięki swej wiedzy i doświadczeniu mgła zajmować się działalnością polityczno/tłumaczeniową dla Polski. Bezinteresownie tłumaczyła też samemu panu Bronkowi materiał który zamieszczał na swoim blogu.
     Lucku łatwo dajesz się manipulować złym ludziom.
     Bronisław pisząc „Doktoratów to Ci ludzie nie mają ” tak naprawdę pisze o wszystkich na naszej stronie także o opiekującym się naszą stroną ks. Adamie Skwarczyńskim doskonale wiedząc że ksiądz Adam jest doktorem teologi.
     Tak więc jest to kolejne kłamstwo pana Bronisława, podzielam tu zdanie Tadeusza który pisze:
     „A jeszcze co do pana Bronka to myślę że powinien powstrzymać nieco język z tymi insynuacjami, myśli że dużo wie a w sumie wychodzi że wie tyle co mu rogaty podszepnie.”
     I nie jest to bynajmniej „FERMENT” ze strony Tadeusza a próby ukazania prawdy, a prawdy nie wolno przemilczać.

    • wobroniewiary pisze:

     To nie jest nieporozumienie.
     Przeczytaj borówkę!
     Wiele zrozumiesz, pokrętne myślenie Lucka też
     Admin

    • Tadeusz z Podkarpacia pisze:

     @Lucek
     Piszesz:
     „Nastepne … ” ponoc Adminka tu przeklina jak szewc i zionie jadem … ” twoje slowa .. ”

     Lucku, Lucku czytaj no ze zrozumieniem toż to ja cytowałem z dzieckanmp tak jak i ten komentarz:
     „Doktoratów to Ci ludzie nie mają , co najwyżej ukończone studia w……….. Wiadomo gdzie. Trzeba pamiętać że ks.Adam nie ma nic wspólnego z prowadzeniem tej strony. Nie oceniajcie ks.Adama o to zło. ksiądz jest tylko manipulowany sprytnie.”

     Bywasz na stronie Bronka to powinnaś zauważyć co tam jest pisane no chyba że masz pomroczność jasną jak pewien pan W., syn Lecha Wałęsy

     A jeszcze co do pana Bronka to myślę że powinien powstrzymać nieco język z tymi insynuacjami, myśli że dużo wie a w sumie wychodzi że wie tyle co mu rogaty podszepnie.

    • Monika pisze:

     Jeśli chodzi o Pana Bronka, to całkowicie potwierdzam, że to zwykły manipulant. Absolutnie nie jest ani trochę wiarygodny. Szkoda na niego czasu i życia tracić, choćby minutę. Myślę, że chyba każdy już tego doświadczył na swojej skórze, kto próbował pisać prawdę na wiadomej stronie. Przepuszcza tam tylko to co jemu pasuje, a na pewno nie prawdę.
     Dokładnie tak jest jak piszesz Tadeuszu:
     „myśli że dużo wie a w sumie wychodzi że wie tyle co mu rogaty podszepnie.” Dlatego już od dawna tam nawet na chwilę nie wchodzę. To nie miałoby najmniejszego sensu tam wchodzić a co najważniejsze byłoby po prostu nieposłuszeństwem wobec Kościoła.
     A przecież to Jezus jest Panem a tam wiadomo kto i co króluje.

    • lucek pisze:

     @ Tadeusz – mysle ze slusznie – ja rowniez musze powstrzymac swoj jezyk .
     Owszem zagladam na strone Bronka co wcale nie znaczy ze wierze w oredzia.
     Czasem je czytam ale nie sa mi do niczego potrzebne . Trzeba zwracac uwage na znaki czasu … ale tak naprawde to nie boje sie czy umre dzisiaj czy za iles tam lat … kazdemu swieci sie swieczka i tylko Pan jest dawca zycia.
     Jesli zaufamy Panu nic nas nie przeraza.
     Pilnujmy bardziej swojego postepowania – nie zwracajmy uwagi na innych bo nie wiemy jaka mieli intencje.
     Mnie interesuje czynnik ludzki. Dlaczego ludzie postepuja w ten lub inny sposob .
     Zawsze staram sie zakladac ze w kazdym czlowieku jest wiecej dobra niz zla. Oczywiscie kazdy czlowiek sie moze pomylic . Jestesmy tylko ludzmi. ale i to nie upowaznia nas do wydawania sadow.
     – Czy obydwa Blogi nie moga istniec obok siebie ?
     – Czy Pan chce aby trwaly podobne walki. – kto wiecej miluje ?
     – Czy nie jest latwiej zyc jesli wszyscy wokol sa szczesliwi ?
     Czy trzeba utrudniac i zatruwac innym zycie , ktore dla nikogo nie jest latwe ?
     Wstydze sie , ze przenosza niektorzy brudy z jednego miejsca do drugiego ,
     Czemu ma to sluzyc ? …. i Komu ?
     Chyba tylko temu aby ludzi sklocic. To nie ma nic wspolnego z czlowieczenstwem .
     Mezczyzna powinien zachowywac sie jak przystalo na mezczyzne. a nie zajmowac sie plotami . Dotyczy to MEZCZYZN Z OBU BLOGOW>
     Kroluj nam Chryste !!!

    • mer pisze:

     To jest odpowiedź do Lucka poniżej, ale tam już nie ma miejsca:
     Lucek pisze:
     12 Sierpień 2012 o 00:13
     Myślę dokładnie tak samo, jak pisze tam Lucek. i dodam jeszcze – prośba, by przed każdym wpisem odmowić chociaż jedno Zdrowaś Maryjo, a wtedy jezyk wpisu nie bedzie taki cięty i ostry, raniacy. Jezyk nie ma ranić. Przeznaczony jest do komunikacji pomiedzy ludźmi – dziećmi Bożymi.
     P.S. Przeczytajcie ostatnie orędzia do Buen Pastor Enoch ze strony „dziecka”.

    • wobroniewiary pisze:

     Nie czytamy nie wchodzimy na tamtą stronę, chyba że nam coś tu wklejacie lub wysyłacie na maila 🙂

  • Monika pisze:

   Właśnie złemu o to chodzi, żeby się bać, ale jak wiemy to on jest największym tchórzem.
   Egzorcyści, między innymi ks. Jan Pęzioł często przypominają o tym.
   Jezus jest Panem!

 9. Niezapominajka pisze:

  Kiedy to się skończy?
  Kiedy wreszcie dadzą wam spokój, zwłaszcza Admince.
  Przecież każdy człowiek ma prawo do życia, każdy człowiek ma prawo do prywatności do życia, uśmiechu, wypoczynku. I DO PROWADZENIA STRONY!!!
  Czy ktoś z nich pomyślał, co może czuć Adminka codziennie bezlitośnie opluwana, krytykowana i kłamliwie posądzana o co tylko się da.
  Kiedy ona przeklinała? Kiedy pluła na Słowo Boże?
  Jest aż tak niewygodna, bo słucha księży i prowadzi stronę katolicką broniącą wiary
  Tu pisze, że się nie lękacie, ale czy ktoś z was pomyślał, co czuje taka kobieta nie na stronie ale gdy jest sama bez czytelników i bawi się z np. małym dzieckiem lub kładzie je do snu?
  Czy w tych wszystkich atakujących jest miłość Boża?
  Czy tylko chęć zaistnienia, dokopania, dowalenia…
  Czy ktoś podał rękę Admince? powiedział dobre słowo? pocieszył?
  Czy wszyscy widzą tylko nowy sensacyjny kąsek (a jest się czego obawiać patrząc na skalę oszustw, podrabiania kont, rzucanych obelg i manipulacji)

  Przepraszam, ale ja czytając to już nie wytrzymuję.
  Brzydzę się tymi wszystkimi oszczercami i atakującymi.

  • Admin pisze:

   Napewno jest ktoś kto rozumie i pomaga, ktoś kto podaje rękę w trudnych chwilach.

  • Niezapominajka pisze:

   Ponieważ Bronisław H (swoje dane sam powołuje jak zbiera kasę do Medziugorje) manipuluje i przekręca a najważniejsze nie dopowiada to sama wkleiłam mu swój komentarz, gdyż wkleił tylko wybiórcze nasze komentarze, ale mój wpis oczywiście nie przeszedł!

   • M Magdalena pisze:

    Księdza wpis nie przeszedł, a ty chcesz, żeby twój przelazł przez żelazną bramę 😀

    Nowy wpis jest rewelacyjny. Sama prawda, czysta bez domysłów i zamysłów.
    Ja bym się ze wstydu spaliła, ale na miejscu Bronka.
    Jak dobrze, że jestem tutaj, po stronie Prawdy

  • lucek pisze:

   Slusznie .!
   uwazam ze Tadeusz z Podkarpacia jest czlowiekim ktory bawi sie ludzmi nastawiajac jednych na drugich . Zwroc uwage na jego wpisy. Nie chce go oceniac ale to jest … inna druzyna … ) zieje nienawiscia . Nie mysle ze kieruje sie miloscia do blizniego .
   Kroluj nam Chryste !!!

 10. List do Efezjan 4,30-32.5,1-2.
  Bracia: Nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia.
  Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważenie – wraz z wszelką złością. Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni! Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie. Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane, i postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze i dani na wdzięczną wonność Bogu.
  http://ewangeliadlanas.wordpress.com/

 11. Tadeusz z Podkarpacia pisze:

  No to zabawy ciąg dalszy.
  Bronek nie wkleja wszystkiego, ten wstrętny manipulant pisze , że tu się manipuluje i obraża a oto kolenjy komplement w naszą stronę

  Bozena 2 powiedział/a
  11/08/2012 @ 9:25 pm 0 0 Rate This
  Śmiem twierdzić, że jest to twardy beton , ale w tym znaczeniu że nie ma w tych ludziach darów i owoców Ducha Świętego:

  No witajcie betony i zakute łby.
  Miło mi być z wami 😀

 12. student pisze:

  Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
  Witam i dziękuję za email. Dzisiaj zrobię wyjątek, ale proszę o wyrozumiałość, że nie będę odpisywać w dni weekendowe.

  Radzę od razu porzucić lekturę tych „orędzi”, ponieważ zupełnie nie mają one „charakteru katolickiego” a wręcz przeciwnie są nastawione przeciwko Kościołowi. Prawdziwy prorok przyjmuje krytykę i milczy, dając Bogu możliwość działania, gdyż Bóg potrafi obronić swoje dzieła. W tych „orędziach”, bóg wydaje się taki nieco bezradny i dlatego straszy karami, tych którzy knują „spisek” przeciwko „prorokini”. Bożą Sprawiedliwość połączona jest zawsze z Bożym Miłosierdziem. Jeśli według „prorokini” ma nastąpić jakieś ‘ostrzeżenie”, które ma być formą objawienia prawdy o nas samych, to nie można zapominać o Bożej Łasce, która działa z taką mocą i skutecznością np. w konfesjonale. W ogóle te orędzia nie mają charakteru ani mistycznego, ani charyzmatycznego. (z pewnością narażę się zwolennikom, ale „ Tobie, Panie, zaufałem – nie zawstydzę się na wieki”).
  Obiecałem, że przejrzę moje notatki dotyczące symboli masońskich i rzeczywiście potwierdza się, że krzyż wbity w koronę jest symbolem wolnomularskim. Pastor Russel był masonem i podczas jego niezliczonych przemówień zawsze towarzyszył mu emblemat przedstawiający krzyż i koronę. Zaskakuje barwa krzyża: zawsze czerwona. Krzyż Russella również był czerwony. Sami Świadkowie Jehowy tak tłumaczą te dwa symbole korony i krzyża:
  „Znaczenie krzyża i korony dla Studentów Biblii zaczerpnięte jest z Biblii, gdzie oba te symbole zajmują zaszczytne miejsce. Krzyż, oprócz tego, że stanowi narzędzie użyte do ukrzyżowania Chrystusa, jest również metaforą prób i prześladowań, jakie spadają na wiernych. (Zobacz Mat. 16:24). Korona jest często używana jako symbol chwały, zaszczytu i nieśmiertelności udzielanych Chrystusowi i Jego kościołowi za wierność w służeniu Bogu.”
  Jest tutaj podwójna przewrotność, gdyż sami usunęli krzyż jako „narzędzie służące do ukrzyżowania Chrystusa, a po drugie korona jako symbol chwały była zakładana na głowę, a nie na nogi, a zatem powinna być na górze, a nie po środku.

  Drugi email dotyczył tzw Księgi Prawdy, na ktorą powołują się zwolennicy „prorokini”, cytując Księgę Daniela 10,21. Omówienie tej kwestii wymaga nieco uwagi Czytelnika, ponieważ jest wiele interpretacji.
  1. Świadkowie Jehowy oraz protestanci tak między innymi ją interpretują.
  ” Księga Prawdy znajduje się w Niebie (Daniela 10,21). Obejmuje Dzieło Zbawienia w całej pełni i niebawem zostanie otwarta (Objawienie 5,1). Biblia stanowi jej odbicie – jest częścią przeznaczoną dla ludzi. Ziemski wycinek Księgi Prawdy może więc czytać każdy, jednak… nie wszyscy go zrozumieją. Obiegowe opinie o ”dobroci, zacności, czy wręcz świętości” pewnych osób, nie stanowią tu żadnego kryterium. A dlaczego? Ponieważ ludzie są źli, zepsuci; wszyscy, co do jednego. Odstępstwo od Boga jest zupełne.”
  2. Mormoni czyli członkowie Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich także mają swoją Księgę poza Pismem Świętym. Tłumacząc podobnie, że prorok Smith otrzymał objawienie od innego Proroka Istnieje pogląd, że Joseph Smith, który krótko należał do nieregularnej loży w stanie Illinois, czerpał inspirację z obrządków masonerii. Także kilku kolejnych prezydentów Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich było wolnomularzami. Mormoni często zaprzeczają wpływom masońskim tłumacząc zbieżność w niektórych ceremoniach ich wspólnym pochodzeniem od kultu sprawowanego w Świątyni Jerozolimskiej. Sami Mormoni tak określają pochodzenie swojej księgi:
  „złożyliśmy świadectwo, że Księga Mormona jest namacalnym dowodem na to, że Józef Smith został wybrany ręką Pana, aby przywrócić na ziemię Kościół Jezusa Chrystusa w tych dniach ostatnich. Jak mówi wprowadzenie do Księgi Mormona: „Otrzymawszy to świadectwo przez Świętego Ducha [o boskości Księgi Mormona], będą oni również przeświadczeni Jego mocą, że Jezus Chrystus jest Zbawicielem świata, Joseph Smith — Jego objawicielem i prorokiem w ostatnich dniach, a Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich królestwem Pana ponownie przywróconym ludziom na ziemi”.

  W takiej sytuacji można powiedzieć za św. Pawłem” „Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii”.
  3. Jeśli chodzi o Księgę Prawdy wymienioną w Księdze Daniela, to jedni egzegeci są zdania, że chodzi ogólnie o Słowo Boże czyli przyjęty później kanon Pisma Świętego. Zresztą z wersetu wynika, że to św. Michał Archanioł ma ją objaśnić. Komentarz historyczno-kulturowy pod redakcją ks. Prof. Chrostowskiego podaje następująco:
  10,21 Księga Prawdy. Księgę tę porównywano do babilońskiej Tablicy Przeznaczenia, która miała zawierać treść przeznaczenia i wyznaczać bieg historii oraz los kosmosu. (Dn 7,25) Pasuje to nie tylko do charakteru materiału objawionego w rozdziale 11, lecz zgadza się z wprowadzeniem do tego materiału podanym w Dn 11,2, gdzie przedstawione informacje określano jako „prawdę” .

  Dn 7,25 … Babilończycy posiadali bardzo zaawansowaną wiedzę w dziedzinie matematyki i stosunkowo wcześnie przedstawiali bogów pod postacią liczb. Co więcej, posiadający wartość liczbową i związki z planetami bogowie pojawiali się w terminologii astrologicznej”

  Babilońskie Tablice przeznaczenia lub losów, to inaczej zbiór astrologiczny. Nabu, Nabut, Nebo, Niebo – jeden z głównych bogów babilońsko-asyryjskich, syn Marduka, wynalazca pisma i tabliczki glinianej, patron pisarzy, goniec bogów. Zapisywał tablice przeznaczenia (losu) świata i ludzi ustalone przez ojca. Małżonek Taszmetum (rozum), był uważany także za bóstwo mądrości. Pierwotnie prawdopodobnie Nabu było to bóstwo zachodniosemickie, którego kult w Babilonii rozwinął się w I tysiącleciu p.n.e. Głównym ośrodkiem kultu Nabu była Borsippa.

  Jeśli „orędzia prorokini” miałyby takie podłoże, to jest to także widoczny znak, że Babilon-Nierządnica występuję oficjalnie przeciwko Oblubienicy-Kościołowi ze swoją pieczęcią pochodzenia masońskiego i atrologiczną księgą prawdy.

  Jeśli tak chętnie czytają Państwo orędzia to pragnę zwrócić uwagę na jedno, które miało miejsce w Rzymie (Tre Fontanne 23 luty 1982). Matka Boża objawiła się fanatycznemu protestantowi Brunonowi Cornacchioli, który – tak jak św. Paweł – przed swoim nawróceniem z wielką gorliwością prześladował wyznawców Chrystusa. Maryja objawiła się w Tre Fontane, czyli w pobliżu miejsca męczeństwa św. Pawła Apostoła, Matka Boża objawia się Brunonowi Cornacchioli, trzymając Pismo św. na swoim sercu. „Dlaczego Matka Boża objawiła się z Biblią?” – pisał po latach Bruno. „Dlatego, że ja przybyłem na to miejsce z protestancką Biblią, aby w niej znaleźć argumenty do zwalczania dogmatów katolickiej wiary. Zacząłem pisać swoje przemówienie od stwierdzenia: »Maryja nie jest Dziewicą, nie jest Niepokalaną, nie jest Wniebowziętą«. Matka Boża powiedziała mi, że to, co na Jej temat chcę napisać, jest błędem. Pokazała mi Biblię, mówiąc, że tam zawarte jest wszystko, czego o Niej uczy Kościół katolicki”. Matka Boża trzymała Pismo św. na swoim sercu, tak jak swojego Syna Jezusa. W ten sposób uświadomiła nam, jak bezcennym skarbem jest Pismo św., gdyż Bóg daje nam w Nim odpowiedź na wszystkie nasze pytania i problemy. Zaprasza nas do codziennego czytania i medytowania tekstów biblijnych. Równocześnie Matka Boża uświadomiła Brunonowi, mówiąc mu o papieżu i Kościele, że Objawienie nie ogranicza się do Pisma św., ale zawarte jest także w Tradycji Kościoła – czyli w tym wszystkim, co w tradycji ustnej i w doktrynalnych orzeczeniach Magisterium Kościoła przekazuje się z pokolenia na pokolenie, zgodnie z zapowiedzią Chrystusa: „Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy” (J 16, 13); „To przede wszystkim miejcie na uwadze, że żadne proroctwo Pisma nie jest dla prywatnego wyjaśnienia” (2 P 1, 20). Ostateczną wiarygodną interpretację tekstów Pisma św. daje tylko Magisterium Kościoła. Istnieje więc podwójne źródło dostępu do Objawienia, a jest nim Pismo św. i Magisterium Kościoła.

  Chyba nie ma najmniejszego cienia wątpliwości, które orędzia pochodzą z Nieba, a które są demoniczne.

  Życzę dobrej i spokojnej nocy.

  • brygadzista pisze:

   Panie Bronisławie, może ten wpis Pan by u siebie skopiował?

   • Tadeusz z Podkarpacia pisze:

    😀
    Jesteś najzabawniejszy, najdobitniejszy i czasami najśmieszniejszy a wystarczy Ci tak niewiele słów 🙂
    Ne to co rozgadane baby 😀
    Między nami facetami po razie i do przodu. My starsi panowie w średnim wieku
    Eh, rozgadałem się

  • Tadeusz z Podkarpacia pisze:

   @student
   chylę czoło przed twoją mądrością

 13. brygadzista pisze:

  Polecam gorącą z najlepszymi życzeniami mądrości i roztropności…

 14. brygadzista pisze:

  bo jak na razie to zabłysnął Pan tylko ankietami, a niedoszli klerycy też się nie popisali

 15. student pisze:

  Tym wpisem nie miałem zamiaru nikogo umniejszać, ani dyskredytować. Teologia polega między innymi na faktach objawionych przez Boga. A czujność trzeba zachowywać stale.

  • borówka pisze:

   Ale to nie do ciebie student Michał tylko do innych studentów innych stron
   Brygadzista ma na myśli innych studentów (teologii) obecnie…
   A że 8 przykazanie się kłania to lepiej pomilczeć.
   Ależ ludzie są naiwni i dają się zwodzić i wodzić za nos.

  • Benka pisze:

   @student
   Serdecznie dziękuję za tak treściwy i czytelny komentarz.
   Nasza główna słabość to ta, że my nie potrafimy ani o naszej wierze mówić , ani mówić , językiem naszej wiary.
   Bronimy się „na oślep ” ,bez argumentacji ,którą mamy w zasięgu ręki , tylko trzeba wiedzieć ,gdzie to jest….. i to jest problem.
   Życzę Bożego błogosławieństwa.

 16. Benka pisze:

  http://sacerdoshyacinthus.wordpress.com/
  ks. Jacek Bałemba SDB
  Zamysł Naszego Pana Jezusa Chrystusa jest taki:

  „Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz” (J 10, 16).

  Dobrze uczynili katolicy, którzy w ostatnim tygodniu modlili się o nawrócenie heretyków, schizmatyków, apostatów, żydów, masonów, sekciarzy i ludzi religii różnych.

  Sprawa jest poważna.
  Pan Jezus nakazuje nam:

  „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony” (Mk 16, 15-16).

  Św. Piotr mówi o Jezusie Chrystusie:

  „On jest kamieniem, odrzuconym przez was budujących, tym, który stał się głowicą węgła. I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni” (Dz 4, 11-12).

  Św. Jan przestrzega:

  „Jeśli ktoś przychodzi do was
  i tej nauki nie przynosi,
  nie przyjmujcie go do domu
  i nie pozdrawiajcie go,
  albowiem kto go pozdrawia,
  staje się współuczestnikiem jego złych czynów”
  (2 J 1, 10-11).

  A św. Tytusowi daje św. Paweł roztropne rady duszpasterskie:

  „Unikaj natomiast głupich dociekań, rodowodów, sporów i kłótni o Prawo Mojżeszowe! Są bowiem bezużyteczne i puste. Sekciarza po jednym lub po drugim upomnieniu wystrzegaj się, wiedząc, że człowiek taki jest przewrotny i grzeszny, przy czym sam na siebie wydaje wyrok” (Tt 3, 9-11).

  Heretycy, schizmatycy, apostaci, żydzi, masoni, sekciarze i ludzie religii różnych mogą się nawrócić. Powinni się nawrócić!
  Dlatego dobrze uczynili katolicy, którzy w ostatnim tygodniu modlili się o nawrócenie heretyków, schizmatyków, apostatów, żydów, masonów, sekciarzy i ludzi religii różnych.

  ks. Jacek Bałemba SDB
  2012-08-07 22:09:19

  • lucek pisze:

   @ Benka
   Dziekuje 😀

   • sowa pisze:

    To czemu przestajesz z sekciarzami?

    • Benka pisze:

     @sowa
     Do kogo ,było to pytanie i czego dotyczyło?

    • sowa pisze:

     @Benka
     do Lucka, który tam pisze u dziecka, chociaż ksiądz przestrzegał, a tu krytykuje Tadeusza za to, że cytuje dziecko który znów ma używanie na Admince, tym razem na jej wykształceniu!!!

    • wobroniewiary pisze:

     Sowa ma problem z logowaniem i odpowiedź przysłała mailem bo jej cuda niewidy wyszły jak się teraz logowała i wyrzucało ją od razu
     oto jej odpowiedź:

     @Benka
     do Lucka, który tam pisze a tu krytykuje Tadeusza za to, że cytuje dziecko który znów ma używanie na Admince, tym razem na jej wykształceniu!!!

 17. brygadzista pisze:

  Wspaniały tekst ks. Jacka SDB! Pasuje jak ulał do dyskusji o pieczęci i księdze.
  Sekciarza po jednym lub po drugim upomnieniu wystrzegaj się, wiedząc, że człowiek taki jest przewrotny i grzeszny, przy czym sam na siebie wydaje wyrok” (Tt 3, 9-11).
  Trudno nazwać sektą ludzi broniących Magisterium – może nieudolnie ale zawsze….

 18. brygadzista pisze:

  a podobno w Medziugorje Pan H. miał się nawrócić i wszystko przebaczyć…. chyba wszystko spłynęło po wodospadach

 19. M Magdalena pisze:

  Dziękuję Bogu że zerwałam z orędziami MBM weszłam dziś na tamtą stronę i jak przeczytałam, że oni swoją wiedzę opierają na „Panu samochodziku” to zwątpiłam całkowicie. Bajki, filmiki, utopia, raj na ziemi, za 3,5 nawet jako umarli wrócą na ziemię….

  Zobaczcie sami co pisze jakiś pokręć
  Pokręć powiedział/a
  11/08/2012 @ 9:51 pm 6 2 Rate This
  “…swoją pieczęć (krzyż wetknięty w koronę)…”
  To nie krzyż wetknięty w koronę jest symbolem masonerii, ale sztylet. Każdy, kto czytał “Pana Samochodzika i Straszny Dwór” bodajże o tym wie…

  Dzieckonmp powiedział/a
  11/08/2012 @ 10:02 pm 6 2 Rate This
  Jak się ma odpowiedni wiek to należy iść do okulisty aby dobrał odpowiednie okulary.

  Chwała Panu że jestem wolną chrześcijanką, wolną od herezji
  Jezus jest Panem!

  • brygadzista pisze:

   „Pan Samochodzik” i Templariusze chyba — no tak bardzo odpowiednia argumentacja.
   A o ile mnie wzrok nie myli p. H to „Straszny Dwór” to opera! Może ktoś czytał libretto (bez okularów).
   Proponuję na potwierdzenie Babilonu opowieści Braci Grimm (może być w wersji rysunkowej) a dla starszych czytelników „Tajemnica zielonej pieczęci” Hanny Ożogowskiej. Fajne kupiłem dzieciakom swoim.
   Taki jest opis tej książeczki:

   Stefan Żórawiec otrzymuje niespodziewane podarunki na zakończenie piątej klasy. Dyrektor szkoły wręcza mu słownik i pokaźny zeszyt z poleceniem prowadzenia pamiętnika. Pomoże to Stefanowi uniknąć popełniania błędów ortograficznych. Zapiski chłopca w pewnym momencie zamieniają się we frapującą, detektywistyczną opowieść. W okolicy zaczęło działać tajne stowarzyszenie posługujące się szyfrem i zieloną pieczęcią. Chłopiec stara się rozwikłać zagadkę i ratować swoją przyjaciółkę, szantażowaną przez „Zielonych” chuliganów.” Polecam.

  • brygadzista pisze:

   Pokręciu a jakbyś Ty nosił okulary, jak zaleca Hetman, to byś wiedział, że masoneria ma wiele symboli a najbardziej znane to piramida, cyrkiel, kielnia itd. No ale jak się czyta Straszny Dwór, to potem straszy po nocach…..Damazy

 20. brygadzista pisze:

  Chyba przesadziliście z tym IQ Ostrygi. Nie zauważyłem, żeby @student użył Wikipedii. Niedługo zaczną naprawdę bronić pastora Russela.
  Ostrygo owszem sigillum Dei widnieje w wersji łacińskiej (dla tych z okularami – to Wulgata) tylko sama napisałaś, że sataniści mają swoją biblię i swoją pieczęć. Czy akurat wersja z Wulgaty jest identyczna ze sprzedawaną na allegro? Po Pokręciu@ i Ty załóż okulary i przeczytaj w Katechizmie KK na temat pieczęci – sigillum i dopiero chlap językiem.

 21. wobroniewiary pisze:

  ZAPRASZAMY DO NOWEGO WPISU

  Komentarz księdza Adama Skwarczyńskiego nieprzepuszczony na stronie dzieckonmp.wordpress.com

  https://wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/2012/08/12/komentarz-ksiedza-adama-skwarczynskiego-nieprzepuszczony-na-stronie-dzieckonmp/

 22. brygadzista pisze:

  @Ostryga pastor Russel czytał po łacinie crux a wszystkim wmawiał, że to pal.
  To jak na Śląsku, wszyscy widzą napis „bułka”, a czytają żymła.
  Oj afrodyzjaku z twojej ostrygi to nie będzie.
  bez ©

 23. Benka pisze:

  Już 00.31 na zegarze , idźcie do snu gospodarze ,
  strzeżcie ognia i złodzieja , chwalcie Boga Dobrodzieja !!!!

 24. Romek pisze:

  Króluj nam Chryste!
  Witam Panią serdecznie.
  To, co dzieje się wokół Pani i Ks. Adama w związku z krytyką „orędzi” MBM jeszcze bardziej utwierdza nas – czytelników strony „w obronie wiary”, że jej „orędzia” mają iście diabelskie podłoże i należy się ich wystrzegać i przestrzegać innych przed ich lekturą.
  Może Pani zawsze liczyć na moją modlitwę w intencji Pani oraz Ks. Skwarczyńskiego. Wyraźnie widać, że Ci, którzy głoszą prawdę są atakowani przez siły zła. Podobnie zresztą jak Radio Maryja i Telewizja Trwam, którym KRRiT nie chce udzielić miejsca wśród innych mediów w Polsce.
  Pozdrawiam – z Panem Bogiem.

 25. Lolek pisze:

  Gdy te dusze atakują Moje Święte Słowo z takim jadem, to znak potwierdzenia od szatana, że te orędzia są autentyczne.

  Witajcie bracia i siostry w Chrystusie, czytając orędzie MBM moją uwagę przykuło takie oto zdanie
  które jest wyżej, nie jestem teologiem ani uczonym, ale w tym zdaniu sam szatan potwierdza autentyczność tych objawień, samemu się demaskując ” to znak potwierdzenia od szatana” zły potwierdza ich autentyczność że pochodzą od niego, sprytny jest 🙂 tak to rozumiem, Bruner nie z nami te numery 🙂 pozdrawiam Adminkę i was wszystkich kochani i polecam się waszej modlitwie z Panem Bogiem

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s