Św. Ojciec Pio – Obrońca Mszy Trydenckiej, antymodernista

za www.bibula.com

Św. Ojciec Pio – Obrońca Mszy Trydenckiej, antymodernista 

Nie miał nic wspólnego z „posoborowym” duchem „odnowy” w Kościele. Do końca swoich dni odprawiał Mszę Trydencką (tzw. Mszę „przedsoborową”), o co prosił władze Kościelne. Ostro krytykował dostosowywanie życia zakonnego do tak zwanych wymogów współczesnego świata (aggiornamento). Wymagał surowej obyczajowości. W głębokiej duchowości świętego Ojca Pio (1887-1968) nie było krzty popularnego dzisiaj charyzmatyzmu na modłę Odnowy w Duchu Świętym, Taize czy też innych wspólnot zapożyczonych z protestantyzmu lub judaizmu.

Niektórzy mówią, że osoba padre Pio zamyka, aż do dzisiejszego dnia, czas wielkich świętych Kościoła katolickiego. Warto przypomnieć jego życie i miłość do Mszy świętej, którą uwolnił na nowo Benedykt XVI w Mottu Proprio “Summorum Pontificum”, które z kolei weszło w życie 14 września tego roku.

Padre Pio z książek

Skromny kapucyński zakonnik przeszedł do historii głównie dzięki nadprzyrodzonym znakom i cudom, które towarzyszyły jego życiu. Nic w tym dziwnego. Jednak nie każdy jest chętny lub gotowy, aby odkrywać u o. Pio istotę jego życia, którą było zupełne duchowe zjednoczenie z ukrzyżowanym Jezusem Chrystusem oraz głęboka świadomość małości człowieka i wielkości Stwórcy. „Bóg zerwał zasłonę (…) widzę siebie tak oszpeconego, że nawet moje odzienie odczuwa odrazę z powodu mego brudu” – pisał zakonnik. Lektura czterech tomów jego dzienników duchowych, dostarcza nam obraz świata wewnętrznego, który pełen był walki, wysiłków wiary, czarnych nocy ducha, dylematów… pisze to stygmatyk, wizjoner, człowiek, który miał dar bilokacji, a nawet wskrzeszania zmarłych!

Zwolennik Mszy Trydenckiej

W trakcie trwania obrad Soboru Watykańskiego II, w lutym 1965 roku, poinformowano o. Pio, że będzie odprawiać Mszę Świętą zgodnie z nowym rytem ad experimentum, w języku narodowym, z wytycznymi soborowej komisji liturgicznej mającymi na celu odpowiedzenie na potrzeby współczesnego człowieka. O. Pio nie zapłonął wizją „reformowania” Mszy, która wydała tylu świętych. Nie widział też być może potrzeby „dostrajania” do nowych czasów kanonizowanego przez św. Piusa V rytu mszalnego. Zanim jeszcze zobaczył tekst rytuału nowej Mszy (!!!), napisał do papieża Pawła VI prośbę o dyspensę od tego liturgicznego eksperymentu. Odpowiednią zgodę przywiózł mu osobiście Antoni kardynał Bacci. O. Pio pozwolił sobie wtedy na mocne słowa skierowane w stronę papieskiego wysłannika: „Na miłość boską, szybko zakończcie ten Sobór!”. Kardynał Bacci doskonale rozumiał słowa zakonnika oraz jego troskę o zachowanie starej Mszy. Ten właśnie purpurant wraz z Alfredo kardynałem Ottavianim (prefektem Świętego Oficjum) napisali szczegółową analizę proponowanej Mszy, która według nich przeciwstawiała się definicji Mszy ustanowionej przez sobór Trydencki oraz cechowała się ewidentnym sprotestantyzowaniem Najświętszej Ofiary. Również duża część ojców soborowych na czele z abp Marcelem Lefebvre myślała podobnie. Mało tego, nowy ryt został odrzucony w tajnym głosowaniu przez większość biskupów. Jednak potem wprowadzono go z kosmetycznymi zmianami nie pytając o zdanie nikogo. Może w tym kontekście warto wziąć pod uwagę zwierzenie o. Pio jednemu ze swoich współbraci: „W tych czasach ciemności, módlmy się. Czyńmy pokutę za naszego elekta”.

Warto dodać, że głównym architektem nowej Mszy był nie kto inny jak abp Annibale Bugnini, którego korespondencja z lożą masońską wyszła na jaw, a sam Bugnini został przez Pawła VI usunięty w cień. Okazało się, że abp Bugnini sam był wolnomularzem, i to bardzo gorliwym. W swoich listach Bugnini opisuje, jak zniszczył Mszę Świętą, wprowadzając nowy ryt. Sprawę tę opisał w Polsce m.in. ks. prof. Michał Poradowski.

O. Pio – katolicka liturgia

O. Pio traktował Mszę jako Najświętszą Ofiarę Pana Jezusa. Msza była dla niego realnym uczestnictwem w wydarzeniach z Góry Kalwarii. Dlatego padre Pio był skupiony, poważny, rozmodlony i przejęty cudem, który wydarza się podczas sprawowania Tajemnicy Ciała i Krwi Pańskiej. Brak wiary lub po prostu wiedzy o tym, czym jest Msza doprowadziła dzisiaj do sprotestantyzowania rytu Najświętszej Ofiary, do wprowadzenia gitar, dziecinnych piosenek, opowiadania humoresek z ambony itd. Twórcy Mszy „posoborowej” mówili, że dotychczasowy ryt jest sztywny i niezrozumiały. Zanim jednak te zarzuty pojawiły się na forum reformatorów liturgicznych, o. Pio wyjaśniał, że mszał potrzebny jest tylko kapłanowi, a dla wiernych najlepszą formą udziału w Świętej Ofierze jest zjednoczenie z Bolesną Matką u stóp Krzyża, we współczuciu i miłości. o. Pio bardzo dbał, aby wśród wiernych podczas Mszy był porządek i spokój. Jeżeli ktoś stał, nawet z uwagi na brak miejsca w ławkach, o. Pio stanowczo nakazywał uklęknięcie, aby godnie uczestniczył w Mszy Świętej. Czy możemy sobie wyobrazić, co zrobiłby, gdyby przyszło mu patrzeć jak dzisiaj po beztroskiej liturgii, w atmosferze brzdąkaniny młodzieżowych piosenek religijnych wierni przyjmują Komunie Święta na rękę!? Kolejny stygmat pojawiłby się na jego sercu.

Posoborowa „odnowa” zakonna

Na temat reakcji o. Pio na posoborowe zmiany w zakonie warto zacytować wyrazisty cytat z książki o zakonniku, która nota bene posiada imprimatur:

„W roku 1966 Ojciec Generał przybył do Rzymu jeszcze przed specjalna Kapitułą na temat Konstytucji, prosząc Ojca Pio o modlitwę i błogosławieństwo. Spotkał się on z Ocem Pio w klasztorze: «Ojcze, przybyłem polecić twoim modlitwom specjalna Kapitułę na temat nowych Konstytucji…» Ledwie usłyszał te słowa «specjalna Kapituła» i «nowe Konstytucje» z jego ust, Ojciec Pio uczynił gwałtowny gest i wykrzyknął «to nic innego jak destrukcyjny nonsens». «Ależ Ojcze, mimo wszystko trzeba wziąć pod uwagę młodsze pokolenie… młodzi ewoluują wraz z nowym stylem życia… są nowe potrzeby…». «Jedyne rzeczy, których brakuje, to rozum i serce, to wszystko, zrozumienie i miłość». Wówczas poszedł do swojej celi, obrócił się i wskazując palcem powiedział: «Nie wolno nam się wynaturzać! Na Sądzie Bożym św. Franciszek nie pozna swoich synów!»”.

Rok później zaczęto przystosowywać kapucynów do ducha czasów (aggiornamento). Zresztą podobny los spotkał w różnej mierze wszystkie bez wyjątku zakony katolickie. Kiedy doradcy Generała zakonu rozmawiali z nim o problemach Zgromadzenia, o. Pio wykrzyknął: „Po coście przybyli do Rzymu? Co knujecie? Czyż chcecie zmienić nawet Regułę św. Franciszka?” Generał odpowiedział: „Ojcze, proponujemy zmiany, ponieważ młodzi nie chcą słyszeć  o tonsurze, habitach i bosych stopach…”. „Wygnajcie ich! Wygnajcie ich! Cóż można o nich powiedzieć? Czy są to ci, którzy biorą za wzór św. Franciszka, przywdziewając habit i naśladując jego drogę życia, czy też to nie św. Franciszek daje im ten wielki dar?” Widać tu włoski temperament zakonnika, ale też jego trzeźwą obserwację zmian, które rujnowały i rujnują Kościół w imię soboru, nowoczesności… modernizmu.

O. Pio – duchowość katolicka

Duchowość o. Pio była duchowością katolicką. Jakby to powiedzieli współcześni „duchacze” (charyzmatycy) była pozbawiona radości, zamknięta w zaklęte formuły i formy oraz wyzuta z luzu. Święty kapucyn zemdlałby, gdyby zobaczył stada salezjańskich pielgrzymek peregrynujących do Częstochowy z piosenkami na ustach w rodzaju: „Pokochaj Jezusa – on czuje bluesa”. O. Pio nie lekceważył uczuć, ale wiedział, że te jednego dnia są, drugiego zaś ich nie ma. Nie sposób odszukać tego aspektu w tzw. nowej ewangelizacji, gdzie wszyscy stawiają na spontaniczność, uczucia religijne i ciekawe przeżycia wewnętrzne. To wszystko jednak, bez fundamentu wiary, jej znajomości, stoi na glinianych nogach.. O. Pio pisał, że „im bardziej ktoś kocha Boga, tym mniej to odczuwa”.

Padre Pio zaś posiekałby się za najmniejszy artykuł wiary. Sam dostrzegał zagrożenie płynące na początku XX wieku ze strony modernizmu w filozofii i teologii. Między innymi dlatego wielką estymą darzył św. Piusa X, papieża, który zmierzył się z nowinkarstwem w Kościele. Sam zakonnik czuł jak doktryna katolicka w jego duszy jest atakowana przez niekatolicki światopogląd: „Bluźnierstwa nieustająco przeszywają mój umysł, a nawet bardziej jeszcze fałszywe koncepcje, idee niedowierzania i niewiary. Czuję, że moja dusza jest przebita w każdym aspekcie mego życia – to mnie zabiaj… Moją wiarę podtrzymuje tylko ciągły wysiłek woli przeciwny każdemu rodzajowi ludzkiej perswazji. (…) jakże trudno jest wierzyć!”

Nieskromny ubiór kobiet

„Niech wystrzegają się wszelkiej próżności w ubiorze, ponieważ Pan pozwala duszom upadać z powodu takiej próżności. Kobiety, które szukają próżnej chwały w ubiorach, nie mogą nigdy przyodziać się sposobem życia Jezusa Chrystusa i tracą wszelką ozdobę duszy zaledwie ten bożek wejdzie do ich serc. Ich ubiór jak chce święty Paweł niech będzie odpowiednio i skromnie ozdobiony (…)” – pisał święty O. Pio.Nie tolerował nieskromnych strojów: sukni z głębokim dekoltem, krótkich, obcisłych spódnic. Swoim duchowym córkom zakazał nosić także ubrań z przejrzystych materiałów. Z biegiem lat jego surowość wzrastała. Z uporem odsyłał od konfesjonału niewiasty, które uznał za nieskromnie ubrane. Niekiedy zdarzało się, że z bardzo długiej kolejki penitentów wysłuchał zaledwie kilku spowiedzi. Jego współbracia z niepokojem obserwowali te „czystki” i zdecydowali o umieszczeniu na drzwiach kościoła dużego napisu: „Na wyraźne życzenie o. Pio niewiasty muszą przystępować do spowiedzi w spódnicach sięgających co najmniej 20 cm poniżej kolan. Zakazane jest pożyczanie dłuższych spódnic na czas spowiedzi.” Z kolei sam o. Pio kazał przed wejściem do kościoła zawiesić taka inskrypcję: „Zabrania się wstępu mężczyznom z obnażonymi ramionami i w krótkich spodniach. Zabrania się wstępu kobietom w spodniach, bez welonu na głowie, w krótkich strojach, z dużym dekoltem, bez pończoch lub w inny sposób nieskromnie ubranym.”

***

Ojciec Pio był antymodernistą, ponieważ był katolikiem. Po ogłoszeniu przez Benedykta XVI Motu Proprio “Summorum Pontificum”, które uwolniło Msze świętą w tradycyjnym rycie należy spodziewać się licznych błogosławieństw dla życia Kościoła. 14 września możliwość prawie nieskrępowanego uczestnictwa we Mszy trydenckiej stała się rzeczywistością. Dokument papieski wszedł w życie. Oby ta szansa została wykorzystana i posłużyła do głębszej refleksji nad stanem naszej Matki, Kościoła Świętego oraz aby ta Msza, która wydała tylu świętych, przerabiała nas, „zwykłych zjadaczy chleba”, w anioły.

Robert Wit Wyrostkiewicz
wyrostkiewicz@prawy.pl

Artykuł został opublikowany na łamach tygodnika “Najwyższy Czas!”

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Pomoc duchowa i oznaczony tagami . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

4 odpowiedzi na „Św. Ojciec Pio – Obrońca Mszy Trydenckiej, antymodernista

 1. Monika. pisze:

  Pozdrawiam Cię moja Droga Adminko! Dzięki jakimś szczególnym Łaskom czujemy ze sobą więź duchową i przez to możemy sobie pomagać i czasem współdziałać. Z tym, że Twoja pomoc była o niebo większa, za co ogromne Bóg zapłać!
  Pomagasz mi na wszelkie możliwe sposoby. Doświadczyłam Twej hojności nieraz. Dobrze to rozumiesz, że dawanie czyni bogatszym. Chcę w tym miejscu podziękować Ci i zaświadczyć,
  dać swoje świadectwo, gdyż dzięki Tobie znów zbliżyłam się do Boga, przeżyłam nawrócenie i znów mogę przyjmować Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie po długim, naprawdę długim czasie. Ty wiesz po jak długim. A teraz: bliskość Boga – nic nie daje takiego szczęścia.
  To Ty zorganizowałaś w ubiegłym roku mobilizację modlitewną za mnie, w internecie i sama w stanowczej, szczerej rozmowie ze mną pchnęłaś mnie do pójścia do spowiedzi, mówiąc mi, że jestem dręczona przez szatana, który nie pozwala mi pójść wyspowiadać się i sama dopilnowałaś bym to zrobiła. Sądziłam wtedy, że grzeszę przeciwko Duchowi Świętemu a wiedziałam, że ten grzech nie może być odpuszczony. Rozeznałaś potrzebę modlitwy i zadziałałaś skutecznie. Ten szturm modlitewny za moją osobę a za Twoją przyczyną przyniósł efekty – owoce. Doznałam łaski nawrócenia. I Bogu dzięki teraz mogę przyjmować Pana Jezusa codziennie. Wielkie Bóg zapłać! Chwała Panu!

  Przy okazji przyniosło to jeszcze inne owoce za pośrednictwem internetu, gdyż jeszcze inne osoby czytając Twój tekst na blogu też postanowiły skorzystać z sakramentu pokuty, po Twoim naświetleniu sprawy – o potrzebie modlitwy za osobę, która nie chce iść do spowiedzi bo się boi, że nie dostanie rozgrzeszenia z powodu ogromu i ciężkości grzechów, i że jest dręczona.
  A zaczęło się wszystko jeszcze wcześniej od tego, że mnie dostrzegłaś i to moje wielkie cierpienie odłączenia od Boga, i w odruchu serca przyjęłaś za mnie Pana Jezusa,
  a było to podczas MSZY ŚWIĘTEJ TRYDENCKIEJ – chociaż mnie jeszcze wtedy nie znałaś osobiście. To bardzo ważne, że podczas takiej właśnie Mszy Świętej, bo podczas takiej a nie innej Mszy Świętej, PAN JEZUS JEST UWIELBIONY W SPOSÓB NAJDOSKONALSZY!!!
  Są największe Łaski !!!
  Ileż osób znam, które tego doświadczają. Wiele osób o tym wie i nic nie robią w kierunku, by tych Mszy Świętych było więcej, a ja osobiście tego doświadczyłam na sobie jak wielkie to Łaski.
  Podczas takiej Mszy Świętej kapłan odprawia Ją po Łacinie, jest twarzą zwrócony do Pana Boga a tyłem do wiernych (już sama postawa jest właściwa i podoba się Bogu). Takie Msze Święte pamiętają nasze babcie i dziadkowie, i bardzo sobie chwalą, i jak najlepiej wspominają. Wspominają też balaski, których teraz w wielu nowoczesnych kościołach brakuje – przyjmowano wtedy Komunię Świętą do ust, tylko w postawie klęczącej i tylko z ręki kapłana a nie, jak teraz bywa, szafarza. Dawniej były tylko takie Msze Święte i to odprawiane przez całe wieki, więc nie zawsze to co nowe jest lepsze. Potrzeba nam powrotu do takich Mszy Świętych.
  Przypomina nam o tym obecny papież, ale czy my go słuchamy? Niektórzy księża oddani w sposób szczególny Matce Bożej też o tym mówią, przypominają, dostrzegają tę potrzebę i nie przechodzą obojętnie wobec takiego wyzwania. A nawet twierdzą, że to jedyny ratunek dla świata tak bardzo teraz zagrożonego.
  Są też i tacy katolicy, którzy wogóle nie widzą tych zagrożeń albo nie chcą widzieć, bo tak jest łatwiej. Dobrze wiemy, że dzisiaj idzie się na łatwiznę i skierowuje myśli i kroki tam, gdzie jest przyjemność. Asceza i posty dawno wyszły z mody. A tu trzeba pokuty, żeby coś dobrego zdziałać.
  Wiem, że coraz więcej ludzi świeckich też odczuwa potrzebę takich Mszy Świętych i pragnie w nich uczestniczyć. To wielka strata, że nie ma choćby jednej takiej Mszy Świętej w każdym mieście a powinny być odprawiane w każdym kościele !!!
  Niektórzy jeżdżą bardzo daleko znając moc jaka z Nich płynie i ogrom Łask. Czasem, zwłaszcza w pojedynkę, niewiele możemy zrobić, żeby były ale zawsze możemy się modlić o to, odprawiać nowenny, ofiarowywać Msze Święte w tej intencji, by księża zauważyli taką potrzebę. Możemy też pragnąć całym sercem takich właśnie Mszy Świętych na większą Chwałę Boga a wtedy na pewno będą.
  Sam Ojciec Święty Benedykt XVI zachęca, prosi i nawet błaga o takie właśnie a nie inne Msze Święte. Tak – nawet błaga o to w napisanych przez Siebie dokumentach. Kto je czyta?
  Nawiasem mówiąc kto wogóle dzisiaj cokolwiek czyta? Brukowce za to dobrze się sprzedają i dobrze się mają. Ktoś na tym zarabia – na pewno nie Polacy. W nich przecież są kolorowe obrazki, mało tekstu, nie trzeba czytać, myśleć a wiele osób po prostu myślenie boli. Pisma katolickie leżą i już dawno poszły w odstawkę. Czy ktoś wogóle o nich pamięta? Widzimy ten problem i musimy coś zrobić, działać. Każdy kto jest świadomy powinien coś zrobić a nie tylko biernie patrzeć i czekać, że coś się wydarzy. Modlitwa i czyn. Jedno bez drugiego nie istnieje.

  I tu mój apel do księży i do osób świeckich też, gdyż one mogą zachęcać księży i prosić:
  OBY JAK NAJWIĘCEJ TAKICH MSZY ŚWIĘTYCH TRYDENCKICH !!!

  W dniach od 12 marca (do 20 marca), czyli jeszcze przed tym czasem mobilizacji, związanym z egzorcyzmem nad Polską, podjęłam w odruchu wdzięczności nowennę za Adminkę, bo czułam, że bardzo potrzebuje modlitwy. Nowenna ta polegała na codziennym ofiarowaniu Mszy Świętej i codziennym przyjmowaniu Chleba Życia.
  Intencji tej nowenny było kilka,a wszystkie dotyczyły Adminki.
  Oto one: – o tę Łaskę, która Jej najbardziej jest teraz potrzebna;
  – o wszystkie Owoce i Dary Ducha Świętego dla Niej;
  – o nawrócenie, bo każdego dnia potrzebujemy nawrócenia na nowo;
  – o żywą wiarę i głęboką Miłość dla Niej (bo o to najbardziej powinniśmy się modlić).

  Od Adminki nauczyłam się, że nie należy ograniczać się do pojedynczych intencji i skromnie prosić o mało, bo Pan Bóg jest hojny i daje nam zawsze więcej niż to o co prosimy. W tej sprawie nie należy być skromnym. Prośmy o wiele a wiele otrzymamy i z góry dziękujmy, bo Pan Bóg wysłuchuje wszystkich modlitw, jeśli są zgodne z Jego Świętą Wolą.
  Pan Jezus sam zachęca: ”Proście a będzie wam dane”. Głęboko w to wierzę.

  Dzięki serdeczne wszystkim ludziom dobrej woli za tę wielką mobilizację świeckich i kapłanów. Podczas Apelu czułam tę wielką jedność w modlitwie i dziękowałam za owoce, które niewątpliwie będą ogromne. Pozdrawiam wszystkich i niech Boży pokój będzie z Wami.
  Monika.

 2. Adminka pisze:

  Dziękuję Moniko z całego serca. Ksiądz Adam Skwarczyński powtarza, że bronić należy Prawdy Bożej i Spraw Bożych a obronę siebie zostawić Bogu samemu. Dziękuję Ci za tę część Prawdy, myślę że na inne Prawdy Bóg też znajdzie odpowiedni czas i miejsce i niejeden Czytelnik będzie zdziwiony. Wyobrażam sobie minę niektórych jak się dowiedzą swego czasu, że np. mimo nagonki i ataków na Adminkę na innych blogach pomagała ona jeszcze atakującym i na ich prośby np. tłumaczyła im artykuły, które z radością zamieszczano nie pisząc kto jest ich autorem.
  Na pewno nie umieszczę tego świadectwa jako wpisu głównego bo nie o mnie tu chodzi i nie o przypisywaną mi chęć sławy i popularności. Wszystko co czynię, czynię na Chwałę Pana, jak każdy człowiek popełniam błędy (niektóre np. za wiedzą, zgodą i przyzwoleniem innego Admina, ale to już inna bajka i przeszłość)
  Ważne umieć iść do przodu i nieść światło Ewangelii oraz Bożej Prawdy.

 3. sowa pisze:

  Dzięki, dzięki, dzięki!
  🙂 🙂 🙂

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s