Lista zagrożeń duchowych

Lista zagrożeń duchowych, które skutkować mogą dręczeniem demonicznym, nie jest pełna i zawiera praktyki współcześnie najbardziej rozpowszechnione. Lista zagrożeń powstała w oparciu o wiedzę Kościoła (Rytuał rzymski), książki księży egzorcystów oraz świadectwa osób uwolnionych od działania złego ducha.

1. Bałwochwalstwo (idolatria) – grzech przeciw pierwszemu przykazaniu; oddawanie boskiej czci pogańskim bóstwom, aniołom, demonom, ludziom, bożkom i przedmiotom martwym; a także wyrzeczenie się Boga.

a) aktywne:
– Sekty satanistyczne, kult upadłego anioła, zawarcie paktu z diabłem w myślach albo na piśmie (cyrograf), odbywanie rytuałów satanicznych (w tym czarna msza, gwałty, zabójstwa, okaleczanie i tortury).
– Satanizm “intelektualny” jako bunt przeciw Bogu i moralności, uznający demona za ciemną stronę osobowości człowieka, a nie jako realną postać, afirmacja zła.
– Czczenie starożytnych, pogańskich bóstw (Gaja, Thor, Pan, Set, Krisna i in.) w sektach
lub samodzielnie.
– Oddawanie hołdu ludziom podającym się za Boga lub jego wcielenia (np. Sai Baba).
– Czczenie miejsc i przedmiotów (miejsca tajemne, totemy, amulety).
– Szamanizm współczesny, neopoganizm.
– Mantrowanie (przywoływanie, recytowanie imion), śpiewanie pieśni i recytowanie modlitw mających związek z pogaństwem.

b) pasywne:
– Bierne uczestnictwo w bałwochwalczych rytuałach.
– Przebywanie w miejscach, gdzie odbywały się rytuały satanistyczne i pogańskie.
– Noszenie amuletów i talizmanów, posiadanie figurek bożków, diabłów, tajemnych znaków itd.
– Nieświadome mantrowanie, śpiewy i modlitwy pogańskie.

2. Okultyzm – posługiwanie się tajemnymi energiami, mocami czy zdolnościami; wiedza tajemna i ezoteryzm.

a) aktywne:
– Ezoteryzm – poszukiwanie tajemnej wiedzy, uczestnictwo w sektach ezoterycznych,alchemia, masoneria, kabała, teozofia, parapsychologia, gnoza, itp. kursy wiedzy tajemnej, szkoły waldorfskie, różokrzyż itd.
– Jasnowidztwo – odczytywanie wydarzeń przyszłych i przeszłych.
– Telepatia – odczytywanie myśli na odległość, próby “przejęcia kontroli“ albo wywierania wpływu nad innymi ludźmi.
– Inicjacja w praktyki jogistyczne dotyczące świadomości, medytacje transcedentalne i inne wschodnie praktyki o jawnym lub ukrytym charakterze religijnym.
– Wiele form “rozwijania duchowości” w ramach wschodnich sztuk walki, operowanie energią chi (także w tai-chi), zen.
– Szukanie porad u jasnowidzów, telepatów itd.
b) pasywne:
– Pozwalanie innym osobom na operowanie energiami na sobie np. w celach leczniczych.
– Nieświadome (np. w dzieciństwie) poddanie się takim praktykom.

3. Magia, wróżby, klątwy – (elementy okultyzmu) dążenie do osiągnięcia wpływu na ludzi i zdarzenia, czarowanie, przeklinanie, korzystanie z usług magów (wróżbici, wróżki,czarownice, czarownicy, czarnoksiężnicy itd.).

a) aktywne:
– Magia „czarna” i „biała”, wszystkie praktyki czarownictwa, makumba, voodoo, wicca i in.
– Samodzielne czarowanie, jak i uczęszczanie do magów w celu szkodzenia innym.
– Maleficium – rzucanie uroków, klątwy na przedmioty i osoby, złorzeczenie, przeklinanie.
– Wróżbiarstwo – dążenie do poznania przyszłości (wróżby, kartomancja, chiromancja, tarot, karty anielskie, astrologia, horoskopy, numerologia).
– Tworzenie talizmanów albo przedmiotów mających zaszkodzić innym (fattura), korzystanie z amuletów (pierścień atlantów, wisiorki, tajemnicze znaki, remedia).

b) pasywne:
– Padnięcie ofiarą zaczarowania, złorzeczenia, przekleństwa, klątwy, uroków (maleficium).
– Czytanie horoskopów i książek magicznych, choćby z ciekawości.
– Przechowywanie talizmanów, amuletów, przedmiotów z różnych kultów lub poddawanych rytuałom (fattura).
– Zabawia w magię w dzieciństwie.

4. Spirytyzm – wywoływanie duchów, bytów astralnych, aniołów, przewodników itd. za pomocą różnych technik w celu zdobycia ukrytej wiedzy, wskazówek, porad życiowych, poznania przyszłości.

a) aktywne:
– Nekromancja, gusła, przywoływanie dusz osób zmarłych i próby nawiązywania z nimi kontaktu.
– Mediumizm i dążenie do samoopętania przez siły duchowe, wywoływanie duchów, wirujące stoliki, talerzyki itd.
– Tabliczka oui-ja, pismo automatyczne i inne formy automatycznego przekazu
i komunikowania się z tajemnymi bytami.
UFO i próby nawiązania kontaktu z „cywilizacjami pozaziemskimi.
– Podróże astralne, channeling (kanałowanie) i inne praktyki mające na celu kontaktować
z bytami astralnymi, duchowymi przewodnikami, aniołami itd.
Świeckie egzorcyzmy.
– Ubanda, candomble (element capoeira) przywoływanie duchów, rzekomych opiekunów
(np. poprzez śpiewy w obcych językach, które mają wywołać jakiegoś ducha/demona).

b) pasywne:
– Bierne uczestniczenie w wyżej wymienionych praktykach.
– Przebywanie w miejscach, gdzie odbywały się seanse spirytystyczne i wymienione wyżej praktyki.
– Uczęszczanie do niebezpiecznych miejsc i osób związanych z kultami, sektami, okultyzmem, wróżbiarstwem, spirytyzmem, gnozą.

5. Leczenie „naturalne” – medycyna niekonwencjonalna, paramedycyna, różne terapie „naturalne” bazujące na tajemniczych i nie zweryfikowanych przez naukę energiach.

a) aktywne:
– Bioenergoterapia, bioterapia, reiki.
– Różdżkarstwo, wahadlarstwo, feng-shui, piramidki energetyczne.
– Stosowanie odpromienników.
– Hipnoza, autohipnoza (poza gabinetami lekarskimi).
– Homeopatia (nie mylić z ziołolecznictwem!).
– Leczenie na odległość, np. przez ekran telewizora, przekazywanie jakichś mocy, fluidów itd.
– Akupunktura i akupresura, leczenie “energią chi”, otwieranie tzw kanałów energetycznych, czakramów.
– Leczenie psychotroniczne i biotroniczne.
– Mudry, ayurveda.
– Leczenie kolorami, kamieniami, kryształami, metalami.
– Metoda Silvy, terapia gestalt.
– Hagioterapia, kinezjologia edukacyjna, uzdrawianie energią rąk i gestami.
– Irydologia – diagnoza z obserwacji tęczówki oka.
– OOBE (out of body experience) – wychodzenie poza ciało i świadome śnienie (lucid dream).
– Terapie reinkarnacyjne, odkrywanie swoich rzekomych poprzednich wcieleń, rebirthing.

b) pasywne:
– Poddawanie się wszystkim powyższym terapiom (np. w dzieciństwie).
– Sąsiedztwo odpromienników i remediów.
– Zażycie mikstur przygotowywanych przez szamanów i uzdrawiaczy (energetyzowane zioła, proszki Sai Baby); spożywanie pokarmów poświęconych jakiemuś bóstwu (jak posiłki wyznawców Kryszny).

6. Manipulowanie świadomością – przez dźwięk i odurzanie się, wchodzenie w trans i techniki manipulacji na świadomości poprzez dźwięk.

a) aktywne:
– Manipulowanie poprzez dźwięki, przekazywanie treści bałwochwalczych (np. satanistycznych), okultystycznych, spirytystycznych itd.
– Mantrowanie, powtarzanie i śpiewanie pieśni poświęconych jakimś bóstwom (capoeira, krisna itd.).
– Odurzanie się narkotykami, alkoholem i środkami odurzającymi.

b) pasywne:
– Muzyka usypiająca świadomość, wchodzenie w stany alfa, trans itp. (także w technikach uczenia się, szybkiego czytania itd).
– Słuchanie muzyki z przekazem podprogowym, zarówno sataniczna, jak i tzw. relaksacyjna.
– Blackmetal, hard-rock, deathmetal i formy muzyki satanicznej z bezpośrednim lub ukrytym przekazem.
– Muzyka identyfikowana z rożnymi kultami (np. rastafarianizm).
– Muzyka techno i inne formy przekazu dźwiękowego wpływające na świadomość człowieka (doprowadzanie do transu i ograniczenia samokontroli).

7. Pozostałe – grzech, nałogi, perwersje seksualne. Dopust Boży.
– Dobrowolne, świadome i długotrwałe pozostawanie w grzechu ciężkim i nałogach.
– Perwersja seksualna, zboczenia płciowe.
– Gry komputerowe i inne z wątkami satanistycznymi i okultystycznymi.
– Aborcja, zabójstwa, zbrodnie.
– Inicjatywa własna demona – zdarza się w sytuacjach wyjątkowych, że Bóg toleruje chwilowe działanie złego ducha na człowieka, dla wzrostu jego świętości, pomimo, że zło nie jest zgodne z wolą Bożą (por. przypadek Hioba, św.Jana Vianneya, Matka Teresa z Kalkuty), a także o charakterze ekspiacyjnym (Anneliese Michel).
za www.katolik.pl

PISMO ŚWIĘTE

9 Gdy ty wejdziesz do kraju, który ci daje Pan, Bóg twój, nie ucz się popełniania tych samych obrzydliwości jak tamte narody. 10 Nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by przeprowadzał przez ogień2 swego syna lub córkę, uprawiał wróżby, gusła, przepowiednie i czary; 11 nikt, kto by uprawiał zaklęcia, pytał duchów i widma, zwracał się do umarłych3. 12 Obrzydliwy jest bowiem dla Pana każdy, kto to czyni. Z powodu tych obrzydliwości wypędza ich Pan, Bóg twój, sprzed twego oblicza. 13 Dochowasz pełnej wierności Panu, Bogu swemu. 14 Te narody bowiem, które ty wydziedziczysz, słuchały wróżbitów i wywołujących umarłych. Lecz tobie nie pozwala na to Pan, Bóg twój. Pwt 18,9-14

1 W chwili objęcia rządów Manasses1 miał dwanaście lat i panował pięćdziesiąt pięć lat w Jerozolimie. Matce jego było na imię Chefsiba. 2 Czynił on to, co jest złe w oczach Pańskich – na modłę ohydnych grzechów tych ludów, które Pan wypędził przed Izraelitami. 3 Na powrót odbudował wyżyny, które zniósł jego ojciec, Ezechiasz. Wznosił ołtarze Baalowi i zrobił aszerę – tak jak robił Achab, król Izraela. Oddawał pokłon całemu wojsku niebieskiemu i służył mu. 4 Budował również ołtarze w świątyni Pańskiej, o której Pan powiedział: «W Jeruzalem kładę moje Imię»2. 5 Budował ołtarze całemu wojsku niebieskiemu na obydwóch dziedzińcach świątyni Pańskiej. 6 Przeprowadził syna swego przez ogień3, uprawiał wróżbiarstwo i czary, ustanowił zaklinaczy i wieszczków. Mnóstwo zła uczynił w oczach Pana, tak iż Go pobudził do gniewu. 7 4 Posąg Aszery, który sporządził, postawił w świątyni, o której Pan powiedział do Dawida i do syna jego, Salomona: «W świątyni tej i w Jeruzalem, które wybrałem ze wszystkich pokoleń Izraela, kładę moje Imię na wieki. 8 I już nie dopuszczę, by noga Izraelitów poszła na tułaczkę z dala od ziemi, którą dałem ich przodkom – o ile tylko będą pilnie przestrzegali wszystkiego, co im przykazałem, oraz całego Prawa, które im nadał sługa mój, Mojżesz». 9 Lecz oni nie słuchali, a Manasses wprowadził ich w błąd, tak iż czynili większe zło aniżeli narody pogańskie, które Pan wytracił przed Izraelitami.
10 Wtedy Pan powiedział przez sługi swoje – proroków5 – te słowa: 11 «Ponieważ Manasses, król judzki, popełnił te ohydne grzechy – gorsze zło aniżeli wszystko, co czynili Amoryci przed nim – i nawet Judę doprowadził do grzechu przez swoje bożki, 12 przeto tak mówi Pan, Bóg Izraela: Oto Ja sprowadzam zagładę na Jeruzalem i na Judę, tak iż wszystkim, którzy o tym usłyszą, zadzwoni w obu uszach. 13 Rozciągnę nad Jeruzalem sznur [zniszczenia] Samarii i pion6 domu Achaba6. I wytrę Jeruzalem, tak jak wyciera się miskę, a po wytarciu obraca się dnem do góry. 14 Odrzucę resztę mego dziedzictwa, wydam je w ręce nieprzyjaciół, tak iż staną się łupem i pastwą wszystkich swoich wrogów, 15 ponieważ czynili to, co jest złe w moich oczach, i obrażali Mnie od chwili wyjścia ich przodków z Egiptu aż do dnia dzisiejszego». 16 Nawet krew niewinną przelał Manasses w tak ogromnej ilości, iż napełnił nią Jerozolimę od krańca do krańca – oprócz grzechów, w które wciągnął Judę, czyniąc to, co jest złe w oczach Pańskich. 17 A czyż pozostałe dzieje Manassesa, wszystkie jego czyny i grzechy, które popełnił, nie są opisane w Księdze Kronik Królów Judy? 18 I spoczął Manasses ze swymi przodkami, i pochowany został w ogrodzie swego domu, w ogrodzie Uzzy, a syn jego Amon został w jego miejsce królem. 2Krl 21, 1-18

6 On to przeprowadził synów swoich przez ogień3 w Dolinie Synów Hinnoma, uprawiał wróżbiarstwo, czary i magię, ustanowił zaklinaczy i wieszczków. Mnóstwo zła uczynił w oczach Pana, pobudzając Go do gniewu. 2 Krn 33,6

1 Zaiste, oto Pan, Pan Zastępów
odejmie Jerozolimie i Judzie
wszelką podporę
– cały zapas chleba i cały zapas wody –
2 mocarza i wojownika,
sędziego i proroka, i wieszczka i starszego,
3 pięćdziesiątnika i magnata,
radnego i biegłego w magii, i znającego czary.
4 «Książętami ustanowię im chłopców,
młokosy będą panować nad nimi». 2 Jz 2,1-4
5 Wtedy przybędę do was na sąd i wystąpię jako świadek szybki przeciw uprawiającym czary i cudzołożnikom, i krzywoprzysięzcom, i uciskającym najemników, wdowę i sierotę, i przeciw tym, co gnębią obcych, a Mnie się nie lękają – mówi Pan Zastępów. Ml 3,5

19 5 Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie, 20 uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, 21 zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem: ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, królestwa Bożego nie odziedziczą. Ga 5,19-21
27 Daniel odpowiedział wobec króla: «Tajemnicy, o którą król pyta, nie zdołają wyjawić ani mędrcy, ani wykładacze snów, ani wróżbici, ani astrologowie. 28 Jest jednak Bóg w niebie, który odsłania tajemnice, i On oznajmia królowi Nabuchodonozorowi Dn 2, 27-28a
1 Proście Pana o deszcz w porze wiosennej,
bo Pan władcą gromów
i On zsyła deszcze obfite,
daje każdemu zieleń na polu.
2 Posążki bóstw1 natomiast mówią tylko brednie,
wróżbici widzą tylko kłamstwa,
i złudne są sny, które wyjaśniają,
pocieszają zwodniczo.
Dlatego pójdą dalej, podobni do trzody
błądzącej ciągle, bo nie ma pasterza. Za 10,1-2
6 Także przeciwko każdemu, kto się zwróci do wywołujących duchy albo do wróżbitów, aby uprawiać z nimi nierząd, zwrócę oblicze i wyłączę go spośród jego ludu. 7 Uświęćcie się więc i bądźcie świętymi, bo Ja jestem <święty>. Ja, Pan, Bóg wasz! 8 Będziecie strzec ustaw moich i wykonywać je. Ja jestem Pan, który was uświęca! Kpł 20,6-8
1 Ty zaś, Boże nasz, jesteś łaskawy i wierny,
cierpliwy i miłosierny w rządach nad wszystkim.
2 Nawet gdy zgrzeszymy, Twoimi jesteśmy, skoro uznajemy moc Twoją1;
ale nie będziemy grzeszyć,
bo wiemy, żeśmy za Twoich poczytani.
3 Ciebie znać – oto sprawiedliwość doskonała;
pojąć Twą moc – oto źródło nieśmiertelności.
4 Nie zwiódł nas ani niecny ludzki wymysł,
ani bezużyteczne dzieło malarzy –
wizerunek, poplamiony różnymi barwami,
5 których widok roznamiętnia głupich,
iż pożądają bezdusznej postaci z martwego obrazu.
6 W złych rzeczach się kochają, takich nadziei też są warci
ich twórcy, miłośnicy, czciciele. Mdr 15,1-6

Ten wpis został opublikowany w kategorii Pomoc duchowa. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

30 odpowiedzi na „Lista zagrożeń duchowych

 1. qwerty pisze:

  Ja chcę powiedzieć tylko,że uprawiam medytację,i nie widzę w tym nic złego.Jeśli popełniam grzech,bo chcę mieć lepsze zdrowie,samopoczucie,i wiary w siebie,to dlaczego mam iść do piekła.
  Nie rozumiem jak możecie być tak ograniczeni,i ślepo wierzyć we wszystko co jest napisane w biblii.
  Dlaczego mam iść do piekła,skoro chcę być zdrowszy,pewny siebie,mieć równowagę psychiczną?
  TO NIE SPRAWIEDLIWE!!!

  • wobroniewiary pisze:

   Twój problem -albo zachowasz przykazania albo…wolna wola 🙂

  • Jan pisze:

   „Ja chcę powiedzieć tylko,że uprawiam medytację”

   Im wcześniej osiągniesz wszystko to co daje ci medytacja, tym wcześniej dowiesz się że nie osiągnąłeś nic i tym szybciej poczłapiesz do Kościoła.
   Niektórym się poprawia samopoczucie jak komuś podłożą nogę, ty podkładasz nogę własnej duszy praktykując rzeczy sprzeczne z Nauką Kościoła.

   • Maggie pisze:

    Taka medytacja nasuwa rym … dewiacja.
    Rym rymem,
    ale lepiej szybko rymnac..łubuduu … na kolana
    i przepraszać za „taka” medytacje Chrystysa Pana.

   • uwazaj... pisze:

    Medytacja dziala podobnie jak narkotyk ktory daje chwilowe ukojenie. Tylko szczera wiara w Boga modlitwa i czynienie dobra daje duchowe ukojenie. Lepiej zakoncz to i zacznij chodzic do kosciola bo medytacje i inne formy „czarow” itp tylko pustosza duchowo tez sie o tym przekonalem. Chcesz byc pewniejszym siebie, silniejszym itp. pomaga w tym sport i nauka. Medytacja to forma modlitwy do hinduskich bostw czyli zlych duchow. Moga Ci to dac ale za jaką cenę??

  • Jacek pisze:

   kwestia czasu za nim zacznie cie atakowac shizofrenia, i inne. Szczegolnie wtedy kiedy zaprzestaniesz tego (nie wchodzac w inne zagrozenia) i moze bedziesz chcial sie szczerze nawrocic;)

  • Gosia pisze:

   Może być medytacja zgodna z biblią zapewniam. interesuj się tym a się dowiesz

   • Monika pisze:

    Są medytacje ignacjańskie.
    Wszelkie inne: hinduskie, joggińskie to nie z naszej religii i kultury.

    • Monika pisze:

     Ludzie mówiąc o medytacjach, zwykle nie mają na myśli tych ignacjańskich.

    • Maggie pisze:

     Rozważania Rożańcowe i uwielbianie Pana Boga, kiedy dziękujemy, prosimy i przebaczamy, a łączone z Miłością Boga i bliźniego .. są chyba również formą medytacji .. z konkluzją: Panie Boźe dziękuję za to co mi dajesz i za to co odbierasz, bądź Wola Twoja❣️
     Zatapianie się w modlitwie sercem przynosi ulgę, relax, pocieszenie, radość ducha etc.

 2. qwerty pisze:

  A co powiecie, że modlitwa to też medytacja?

 3. qwerty pisze:

  Musicie wiedzieć, że nic do was nie mam,i chciałem tylko spojrzeć na sprawę z waszej perspektywy.:-)

 4. qwerty pisze:

  Dzięki.:-D

 5. Jacek pisze:

  Ja tam nie chce nawet takich okreslen przypisywac do modlitwy(rownoczesnie nie mam zmiaru krytykowac). Medytacja to medytacja. Talizman to talizman. Niewola to niewola. Modlac sie, nie skupiam sie na tym, zeby psychicznie sie jakos w to wczuc. Tylko szczerze, z sercem(tak mi sie wydaje, szczegolnie wtedy kiedy grzesze) w pewnym sensie rozmawiam z Bogiem.

 6. qwerty pisze:

  Mam jeszcze takie pytanie-kiedy narodził się Jezus?

 7. qwerty pisze:

  Dobra, rozumiem, ale teraz chciałem się podzielić moim spostrzeżeniem na świat, i to co na świecie się dzieje.Na świecie są różne kultury, wiary i zasady.Wyznawcy jednej wiary nalatują na inne, co z kolei sprowadza się do potyczek, nieporozumień, agresji, a nawet rozlewu krwi.Brak tolerancji sprawia, że na świecie jest zawiść jednego człowieka nad drugim. Powiedzcie dlaczego chłopak chodzący do gimnazjum, który jest gejem,jest szykanowany przez kolegów(to oczywiście przykład).
  Dlaczego nikt takiemu nie pomoże?Homoseksualiści w większości tacy się rodzą, i sami nie wiedzą dlaczego tak mają.Problemem może być wpajanie , że tacy ludzie popełniają grzech.co powoduje nienawiść wobec takich osób. Spodkałem wielu katolików, którzy nabijali się z takich ludzi, a nawet śmiali się z ludzi chorych na zespół Downa,”bo są inni”.Czy taki brak tolerancji wobec”innych ludzi” jest waszym zdaniem zdrowa i dobra ?Ja jestem tolerancyjny na wszystkich ludzi ,niezależnie od tego w co wieżą,jakiej są narodowości,płci,orjętacji seksualnej, koloru skóry ,kultury. Gdyby każdy tak to widział jak ja,to świat był by lepszy. Czy bardzo się mylę,czy jestem naiwny? Jeżeli tak to mogę się nazwać głupcem,który nic nie wie o życiu,pomimo tego że przeszedłem wiele złego w życiu.Więc medytuję,bo dzięki temu sam potrafię myśleć,a nie podlegam żadnym sektom,nie noszę żadnych talizmanów,nie modlę się do sił ciemności,tylko robię to dla siebie.Przyznajcie sami,gdyby była tolerancja i szacunek wobec „inności” u ludzi świat był by lepszym miejscem.

  • wobroniewiary pisze:

   Religii jest wiele, ale
   BÓG JEST JEDEN I JEDEN JEST SYN JEGO -NASZ PAN I ZBAWICIEL

   Reszta może jutro – nie mam teraz głowy, bo mnie jeden „heretyk” załamał, uwierz mi, że w samym kościele szaleje duch podziału a co dopiero poza Kosciołem

  • Rada pisze:

   Bzdura. Nikt się nie rodzi homoseksualistą, to kłamstwo. To nie jest genetyczne, tylko zniewolenie, a z mojego własnego doświadczenia z posługi innym wynika, że nawet opętanie.Ksiądz Glas powiedział wyraźnie, że Ich małżeństwa to jest sakrament satanistów – na zasadzie odwrotności Eucharystii i małżeństwa kobiety i mężczyzny. https://www.youtube.com/watch?v=xEHGoEWakbY Homoseksualista, jak każdy, ma prawo do bycia szanowanym. I nie popełnia grzechu, dopóki nie wejdzie w związek z innym homoseksualistą.

   • wobroniewiary pisze:

    Pisze pani bzdury i tyle!!!
    „z mojego własnego doświadczenia z posługi innym wynika, że nawet opętanie” – proszę opisać tę „posługę” jak chce tu pani zgrywać experta, posługę, która osobie świeckiej która pozwala ludzi klasyfikować jako opętanych!
    Bo posługa u egzorcysty pozwala na modlitwę, służenie i pomoc ale diagnoza należy do księdza egzorcysty a nie samozwańczych rad”

    Już dość było „kraju rad”

    • magda pisze:

     ,,Hymn o miłości „zawsze studzi u mnie negatywne, smutne odczucia…

    • Sylwia pisze:

     Dokładnie od tego są Księża egzorcyści którzy mają ręce pełne roboty, ale to zadanie należy do nich by stwierdzić czy ktoś opętany czy nie. To oni są zastępcami Pana Jezusa tu na ziemi i przez nich działa. Nie rozumiem jak osoba świecka ma stwierdzić kto jest opętany a kto zniewolony..owszem można coś przypuszczać np. po zachowaniu itd. ale ostateczne zdanie należy do Kapłana!
     To jemu zostaje to zadanie które wyznaczył Pan Bóg.

 8. qwerty pisze:

  Na koniec, chciałem wam podziękować za dyskusję. Chcę żebyście wiedzieli, że nie jestem wrogiem kościoła, tylko inaczej patrzę na świat. To jest mój ostatni wpis, dlatego chcę wam życzyć, wszystkiego najlepszego , dużo zdrowia, szczęścia w życiu. Według mnie jesteście spaniałymi osobami. Więc żegnajcie, będę ciepło o was myślał…

  • wobroniewiary pisze:

   A my o Tobie ciepło myślimy i będziemy się za Ciebie modlić abyś i Ty poznał prawdziwego Boga i Pana i wiedz, że wykazałeś tu więcej ciepła, serdeczności i kultury aniżeli niejeden chrześcijanin, który każdego innego utopiłby w łyżce wody, bo nie myśli tak jak on.

   Pamiętaj, że Jezus Chrystus umarł również za Ciebie i bardzo bardzo Cię kocha ❤
   Choćbyś całe życie medytował zen czy inne "pierdoły' wspomnij na Jezusa choćby w ostatniej chwili życia a On Ci to wynagrodzi 🙂

 9. wobroniewiary pisze:

  krykers00 – obiecujemy modlitwę za Ciebie, niech Ci Bóg wybaczy te nędzne internetowe prowokacje i wyzwoli z odmętów różnych energii

  • krykers pisze:

   Zgoda. To było nędzne. Wtedy byłem głupszy, niż jestem teraz. Sam uważam to co zrobiłem za błąd. Przecież to się ciągnęło miesiącami. I po co? Wtedy podbijałem swoje ego, bo byłem w centrum uwagi. Jak się mleko wylało, to spanikowałem, i w zasadzie wtedy do mnie dotarło, co ja wyprawiam. Taka jest prawda. Teraz to nie ma znaczenia. Co ja osiągnąłem? Naukę, aby więcej takich rzeczy nie robić. I nie robię.

   Tamtego tematu, tam już dawno nie ma. W zasadzie, to przestałem się zajmować religiami, jako takimi, a bardziej poszedłem w stronę socjologii. To jest bardziej skomplikowany kierunek, wiążący ze sobą politykę, grupy społeczne, oraz religie (to też część kultury, i społeczeństwa). Nawet w to wchodzi coś takiego jak różnice w diecie osobistej, co staje sie czymś w rodzaju stylem życia, i u niektórych jeżeli ktoś ma nietuzinkową dietę, to wzbudza sprzeciw. Piszę to jako ciekawostkę.

   I co dalej? Pewnie będą pytania czy uprawiam medytacje, i tak dalej. Nie powiem. 🙂 Moja osoba powinna mieć najmniejsze znaczenie, w tym wszystkim. Dziękuję również za komentarz @uważaj. Przykuł moją uwagę. Rozumiem jego stanowisko. Szanuję je. Pozdrawiam.

 10. Katarzyna pisze:

  Czy aromaterapia czyli stosowanie olejków zapachowych dla poprawy nastroju, bo ładnie pachną to zagrożenie duchowe?

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s