Nowenna Pompejańska w intencji o zwycięstwo Bożej Prawdy – link do zapisów

Nowenna w dniach 1 września – 24 października 2022
o zwycięstwo Bożej Prawdy w nas, wokół nas, w kraju i na świecie”

Nowennę pompejańską rozpoczniemy 1 września w święto Najświętszej Maryi Panny, Królowej Pokoju – kliknij, a zakończymy 24 października 2022 r. Wspomnienie Maryi jako Królowej Pokoju jest obchodzone liturgicznie co roku 1 września – w rocznicę wybuchu II wojny światowej

Jezus jest Drogą, Prawdą i Życiem!
Wokół nas tyle kłamstwa – w polityce, w „ochronie zdrowia”, w szkołach, sądach, pracy, rodzinach, nawet w Kościele są tzw. prawdy Terlikowskiego czy „prawda pustego piekła o. Szustaka” itp. itd. Pora powiedzieć temu STOP
Link do zapisów: kliknij/

Opublikowano Aktualności | 1 komentarz

29 września – Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. Aniołowie mają wielką moc!

Anielska opieka jest czymś naturalnym. Duchy te nie otrzymały misji wpływania na wolną wolę człowieka, lecz misję ratowania go od konsekwencji jego złych uczynków, na ile pozwala na to sprawiedliwość Boga. Aniołowie wielokrotnie ratowali również świętych przed atakami złego ducha. Jak pisze w swojej książce ks. Marcello Stanzione „Aniołowie i mistycy”, dziś i my możemy wołać o ich pomoc w trudnych sytuacjach

Aniołowie pomocą w walce duchowej

Demon jest niczym trąba powietrzna czy powódź, która porywa wszystko, co napotka na swojej drodze, natomiast dobrego anioła można porównać do delikatnej bryzy, która zadowala się uniesieniem główki przywiędniętego kwiatu na łodydze. Diabeł napada na mistyków niczym rzezimieszek, który atakuje nocą od tyłu, a dobry anioł najczęściej przychodzi do mistyków jak promień światła przenikający z góry lub jak przyjaciel, który przybywa na prywatną rozmowę i mówi po cichu, żeby nie usłyszeli go inni ludzie. Łatwiej rozpoznać obecność diabła i złych duchów po nieładzie, jaki kreują, po zgiełku i po ciosach, jakie zadają przyjaciołom Boga (ewidentnym przykładem jest działanie diabła na osobę św. Pio z Pietrelciny), natomiast wsparcie płynące z opieki anielskiej zazwyczaj nie pozostawia śladów widocznych ludzkim okiem. Udowodnienie są objawienia anielskie w życiu licznych świętych kanonizowanych przez Kościół katolicki, gdyż w ich przypadku aniołowie ukazują się publicznie lub też można wyczuć ich obecność. Te, które przedstawiam stanowią zaledwie drobny ułamek szeregu objawień anielskich w życiu świętych.

Święty Filip Neri dzięki pomocy aniołów zwycięża ze złem 

Jedynym z przykładów świętych, którzy doświadczali niezwykłej obecności anielskich istot był Święty Filip Neri. Pewnego dnia dzięki interwencji swojego Anioła Stróża, który uniósł go w górę, cudem uniknął zderzenia z karetą, ciągniętą przez cztery rozszalałe konie, z zawrotną prędkością pędzące wąskimi uliczkami Rzymu. Inna historia wiąże się z pewnym ubogim muzykiem Sebastiano. Był jednym z penitentów św. Filipa i ciężko zachorował w Rzymie. Zagarnięcie duszy takiego mistrza byłoby wielkim zwycięstwem szatana, dlatego też za wszelką cenę starał się zasiać w duszy chorego wątpliwość co do jego zabawienia. I w tych usiłowaniach mu się powiodło. Sebastiano, ogarnięty przerażeniem, wpadł w rozpacz: „Och, ja nieszczęsny – krzyczał – lepiej byłoby dla mnie w ogóle się nie narodzić! Straciłem wszelką nadzieję. Zostanę strącony w ogień piekielny. Jestem przeklęty!”.

Rozpaczał tak przez dwie godziny, nie dając się pocieszyć. Przyjaciele, którzy przyszli, aby mu towarzyszyć, posłali po księdza, lecz Sebastiano nie chciał go widzieć ani słyszeć. Z pogardą odwrócił się do niego plecami, mówiąc, że jest nieuchronnie stracony i nie może mieć nadziei na zbawienie. Jego przyjaciele byli pogrążeni w bólu i nie wiedzieli już, jak go pocieszyć. Pomyśleli więc, aby zwrócić się do Filipa Neriego. Święty natychmiast przybył i od progu głośno, tak aby każdy go usłyszał, zapytał: „Co jest?”. Tak się zwykle witał. Skierował się w stronę łóżka, położył dłoń na głowie chorego i powiedział: „Nie bój się”. Sebastiano natychmiast się uspokoił i wykrzyknął: „Ojciec Filip przepędził diabła. Diabeł uciekł! Jakąż cudowną moc ma o. Filip! Niech żyje Chrystus! Niech żyje Filip, który ocalił mnie od piekła!”. Przepełniony radością, zaczął recytować hymny, a szczególnie ten zaczynający się od słów: „Jezu, Jezu! Niech każdy wzywa Jezusa!”. Następnie wzniósł ręce i oczy do nieba, wołając: „Zobaczcie, aniołowie! Zobaczcie, archaniołowie!”. Po czym wymienił po kolei wszystkie chóry anielskie. Było to dziwne, gdyż nigdy nie znał ich nazw. Wkrótce potem w ramionach św. Filipa Sebastiano oddał duszę Bogu.

Święty Jan Bosko uratowany od śmierci przez Anioła Stróża

Kolejnym przykładem jest również św. Jan Bosko. Przeżywając swe złożone i bogate doświadczenie mistyczne, ks. Bosko wykazywał wielką uwagę względem Aniołów Stróżów i starał się wzbudzać ich kult pośród licznych młodych, którzy każdego dnia żyli blisko niego. Jako świeżo wyświęcony ksiądz swoją pierwszą Mszę Świętą pragnął odprawić właśnie na ołtarzu poświęconym Aniołowi Stróżowi. Powtarzał często: Ożywiajcie wiarę w Anioła Stróża, który jest przy was, gdziekolwiek się znajdujecie […]. 

Jednym z najbardziej wyjątkowych zdarzeń w historii cudownych przypadków, jakie towarzyszyły życiu ks. Bosko, była obecność czarnego psa, który pojawiał się, kiedy święty był w niebezpieczeństwie, i swoim groźnym wyglądem oddalał napastników. Ksiądz Bosko często był celem ataków zlecanych przez tych, którzy chcieli zatrzymać jego wielkie dzieło. Za każdym razem, gdy ktoś na niego napadał lub usiłował go zabić, pies pojawiał się znikąd i oddalał rzezimieszków. Święty nazywał psa Grigio [Szary] i wierzył, że pod zwierzęcą postacią krył się jego Anioł Stróż. Pies ukazywał się przy nim przez ponad trzydzieści lat, by ratować go od niebezpieczeństw i ostrzegać, gdy zbliżało się jakieś ryzyko. Był to z pewnością niezwykły sposób ukazywania się Anioła Stróża, ale duchy niebieskie potrafią porozumiewać się z ludźmi często dziwnymi metodami, tajemniczymi, lecz zawsze celnymi.

Świadomy wagi Anioła Stróża w życiu człowieka, ks. Bosko często mówił o tych czystych duchach, by szerzyć ich kult. Podczas pewnej homilii opowiadał swojej młodzieży o Aniele Stróżu, przekonując do tego, żeby modlić się o pomoc niebieskiego towarzysza w przypadku każdego niebezpieczeństwa. Kilka dni później jeden z jego podopiecznych podczas pracy na budowie miał poważny wypadek: rusztowanie, na którym się znajdował, nagle runęło na ziemię. Wszyscy murarze, którzy na nim byli, zginęli, z wyjątkiem tego właśnie chłopca – wyszedł z tragedii bez szwanku, po tym jak wykrzyknął: „Aniele mój, pomóż mi!”. Jego Anioł Stróż ocalił mu życie.

 Więcej w książce ks. Marcello Stanzione „Aniołowie i mistycy” – kliknij

  POŚWIĘCENIE SIĘ ŚW. MICHAŁOWI ARCHANIOŁOWI ❤

O wielki Książę Niebieski, najwierniejszy Stróżu Kościoła, święty Michale Archaniele, oto ja, chociaż bardzo niegodny Twego oblicza, jednak ufny w Twą dobroć, powodowany potężnym wpływem Twoich modlitw i licznymi Twymi dobrodziejstwami, staję przed Tobą w towarzystwie mego Anioła Stróża i w obecności wszystkich Aniołów Niebieskich, których biorę za świadków mego nabożeństwa ku Tobie.

Ciebie dziś obieram za swego szczególnego obrońcę i orędownika. Postanawiam sobie mocno czcić Cię zawsze i usilnie szerzyć Twoją cześć. Bądź moją mocą przez całe życie, abym nigdy nie obraził Pana Boga myślą, słowem lub uczynkiem. Broń mnie przeciw wszelkim pokusom szatańskim, głównie przeciw tym, które atakują wiarę i czystość, a w godzinę śmierci uproś pokój mej duszy i zaprowadź do ojczyzny wiecznej. Amen.

(Za zgodą Kurii Metropolitalnej Warszawskiej z 25 III 1986 r., nr 1590/K/86)

Opublikowano Aktualności | 28 Komentarzy

21 dni walki ze Św. Michałem Archaniołem: dzień 21. Głoś swoje zwycięstwo w imię Jezusa

21 dni ze Św. Michałem Archaniołem

„Kościół powinien mówić o demonie. Grzesząc, upadły anioł nie stracił całej władzy, jaką posiadł zgodnie z planem Bożym, w celu zarządzania światem.” Benedykt XVI

Dzień dwudziesty pierwszy
Razem ze Świętym Michałem Archaniołem
głoś swoje zwycięstwo w imię Jezusa

„Bogu niech będą dzięki za to, że pozwala nam
zawsze
zwyciężać w Chrystusie” (2 Kor 2, 14)

„Bogu niech będą dzięki za to, że pozwala nam zawsze zwyciężać w Chrystusie” (2 Kor 2, 14). „W Chrystusie” oznacza w tym przypadku: z odwołaniem się do krwi Jezusa za nas przelanej, aby Jego życie nigdy nie przestało w nas płynąć. „A oni zwyciężyli dzięki krwi Baranka i dzięki słowu swojego świadectwa” (Ap 12, 11). Derek Prince napisał: „Tekst ów interpretuję w prosty i praktyczny sposób: nieprzyjaciela zwyciężamy wówczas, kiedy osobiście świadczymy o tym, o czym mówi słowo Boże – w odniesieniu do tego, co Krew Jezusa dla nas czyni. Kiedy odwołujemy się do tych trzech rodzajów broni naraz – Krwi Jezusa, słowa Bożego i naszego osobistego świadectwa – wówczas zyskują one siłę miażdżącą nieprzyjaciela. Kiedy świadczymy o tym, co Biblia podaje na temat skuteczności krwi Jezusa, to tak jakbyśmy brali krew z jakiegoś naczynia, by obmyć nią wymagające tego miejsce, tam, gdzie akurat przebywamy”.

Słowem naszego świadectwa ma być głoszenie w sposób możliwie najbardziej donośny, z jednej strony – tego, co już uzyskaliśmy mocą tej Najdroższej Krwi, i z drugiej strony – nieograniczonej mocy tej Najdroższej Krwi, jak również jej zwycięstwa nad wszystkimi rzeczami. „A będą królować na ziemi” (Ap 5, 10). „Z Nim też królować będziemy” (2 Tm 2, 12).

Tak więc krew Jezusa ma moc zwyciężenia Szatana. Andrew Murray (1828–1917), autor chrześcijański, napisał w swojej książce The Power of the Blood [Potęga krwi]: „Zwycięstwo nad Szatanem i nad jego mocą dokonuje się przez Krew Baranka”, nieograniczoną mocą Krwi Jezusa przeciwko unicestwionej i przełamanej sile diabła, który jest i pozostanie na zawsze zwyciężony. Przeciwko temu, kto broni Krwi, nie da się wysunąć żadnego argumentu.

Brońmy więc zwycięskiej Krwi Jezusa, posługujmy się nią, odpierając działania diabła w naszym życiu lub w życiu naszych najbliższych.

Bądź gotowy do pełnego zaangażowania się w walkę

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. 
Rachunek sumienia: Krótka chwila ciszy, w której postaraj się przypomnieć sobie to wszystko, co w twoim życiu mogłoby się nie spodobać Bogu.

Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich Aniołów i Świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. 

Panie Jezu, ufny w opiekę, jaką mi zapewnia Twoja Najświętsza Krew przelana na krzyżu dla mojego odkupienia, wyrzekam się Szatana i jego działań.
W imię Jezusa głoszę moje zwycięstwo nad Szatanem i sukces wszystkich moich planów.

Bóg mówi dziś do ciebie 

„Z nastaniem wieczora przyprowadzono Mu wielu opętanych. On słowem wypędził złe duchy i wszystkich chorych uzdrowił”. (Mt 8, 16)

„Wówczas przyprowadzono Mu opętanego, który był niewidomy i niemy. Uzdrowił go, tak że niemy mógł mówić i widzieć”. (Mt 12, 22)

„Bogu niech będą dzięki za to, że dał nam odnieść zwycięstwo przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Przeto, bracia moi najmilsi, bądźcie wytrwali i niezachwiani, zajęci zawsze ofiarnie dziełem Pańskim, pamiętając, że trud wasz nie pozostaje daremny w Panu”. (1 Kor 15, 57–58)

Rozważanie: Co oznaczają dla ciebie słowa, które Bóg dziś do ciebie kieruje? (znajdź czas potrzebny ci na rozważenie tych fragmentów biblijnych)

Zaproś Świętego Michała Archanioła do udziału w twojej walce w tym dniu

Święty Michale Archaniele, ze względu na twoje zwycięstwo nad Szatanem Bóg dał ci moc wyzwalania wszystkich ludzi spętanych i nękanych przez siły zła.
Wiem, że ze względu na przyjaźń, jaką Bóg cię darzy, zechce On przemienić mój płacz w radość, a przenikające mnie ciemności w światłość, jeśli ty będziesz je niósł razem ze mną. Dlatego dziś przychodzę pokornie cię prosić o twoją pomoc i twoją troskę, aby zwycięstwo Krwi Chrystusa objawiło się we wszystkich dziedzinach mojego życia, a szczególnie… (przedstaw sprawę, w której podejmujesz tę modlitwę)

Święty Michale Archaniele, bądź mi obroną w mojej codziennej walce ×3
Amen!

Odmów codzienne modlitwy

Modlitwa o zwycięstwo nad Szatanem i jego uczniami

Panie Jezu, władzą, którą mi nadałeś podczas mojego chrztu, z błogosławieństwem biskupa (wypowiedz imię osoby pełniącej funkcję biskupa w miejscu, w którym się znajdujesz) i z pomocą Świętego Michała Archanioła zwyciężam Szatana i jego uczniów.
Mocą Twojej Przenajświętszej Krwi wiążę i składam u stóp Twojego świętego krzyża tych wszystkich, którzy uczestniczą lub uczestniczyli w jakimkolwiek zgromadzeniu satanistycznym przeciwko mnie. Ty, Panie, rozsądź, co z nimi uczynić. Ogłaszam klęskę wszelkiego złowróżbnego planu uknutego przeciwko mnie. Amen.

Poniższą modlitwę odmawiają jedynie ochrzczeni, gdyż jedynie chrzest łączy człowieka z Chrystusem i czyni go uczestnikiem misji kapłańskiej, prorockiej i królewskiej Chrystusa,
W
ażne jest również, by tę modlitwę odmawiać w pozycji stojącej, tak jak Mojżesz w walce Izraela z Amalekitami: „Jak długo Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry, Izrael miał przewagę. Gdy zaś ręce opuszczał, przewagę miał Amalekita” (Wj 17, 11).

Modlitwa do Maryi

Święta Królowo Niebios i Pani Aniołów, Ty, któraś otrzymała od Boga moc i misję starcia głowy Szatana, prosimy Cię pokornie, ześlij niebieskie zastępy, by pod Twoimi rozkazami ścigały one demony, zwalczały je w każdym zakątku świata, hamowały ich śmiałość i spychały je w otchłań. 
Któż jest jak Bóg? (powtórz tę sekwencję trzy razy)
O dobra i czuła Matko, zawsze będziesz naszą miłością i nadzieją.
O Matko Boża, ześlij świętych aniołów, aby nas bronili i daleko od nas odsuwali okrutnego nieprzyjaciela.
Święci Aniołowie i Archaniołowie, brońcie nas, strzeżcie nas. Amen

Twoja obietnica, która ma dziś uradować serce Boże
Panie, dziś obiecuję… (w tym dniu ofiaruj Bogu to, co chcesz i możesz)

Książkę można nabyć tutaj: kliknij

Opublikowano Aktualności | 1 komentarz

21 dni walki ze Św. Michałem Archaniołem: dzień 20. Głoś Maryję jako pośredniczkę twojego zwycięstwa

21 dni ze Św. Michałem Archaniołem

„Kościół powinien mówić o demonie. Grzesząc, upadły anioł nie stracił całej władzy, jaką posiadł zgodnie z planem Bożym, w celu zarządzania światem.” Benedykt XVI

Dzień dwudziesty
Razem ze Świętym Michałem Archaniołem głoś
Maryję jako pośredniczkę twojego zwycięstwa

Miałbyś pełne prawo zapytać mnie, czy stawiam aniołów na równi
z istotami ludzkimi. A ja odpowiedziałbym ci po prostu, że nie! 

Aby lepiej zrozumieć głęboką relację między Dziewicą Maryją i Świętym Michałem Archaniołem, warto przyjrzeć się temu, co bezustannie ożywia zapał i siłę twórczą szczególnej misji księcia niebieskich zastępów: chodzi tu o chwałę Bożą. Tradycja katolicka podaje, że Święty Michał jest heroldem Bożej godności; jest nawet jej najgorliwszym obrońcą i – co więcej – jej znamienitym piewcą. Nie byłoby przesadą stwierdzenie, że książę niebieskich zastępów żyje i bogaci się chwałą Bożą: wielbi Boga, walczy o doprowadzanie dusz do Niego, broni dusz znajdujących się w niebezpieczeństwie, koordynuje działania chórów anielskich, by utworzyć z nich Wielką Niebieską Symfonię wielbiącą chwałę Bożą… Być może różne pobożne osoby poczułyby się zgorszone, gdybym sobie pozwolił włożyć w usta Dziewicy Maryi stwierdzenie w rodzaju: „Mój syn Michał, najpotężniejszy archanioł nieba i ziemi…”.

Miałbyś pełne prawo zapytać mnie, czy stawiam aniołów na równi z istotami ludzkimi. A ja odpowiedziałbym ci po prostu, że nie! Gdybym zamierzał lać wodę na twój młyn w związku z tym, że Dziewica Maryja jest człowiekiem, mógłbym się zastanawiać, w jaki sposób została królową aniołów i wszystkich istot ludzkich. Wiadomo, że aniołowie są doskonalsi niż ludzie. Cóż więc tak szczególnego ma w sobie Maryja, co stawia Ją ponad innymi istotami stworzonymi? Odpowiadając na to pytanie, zdołamy opisać wyjątkowość relacji między Dziewicą Maryją i Świętym Michałem. Relację tę określam jako szczególną, bo nie jest ona zwyczajna. Między rodzajem ludzkim a rodzajem anielskim istnieje różnica jakościowa dotycząca doskonałości bytu. Ze zdumieniem jednak obserwujemy, że
ekonomia zbawienia sugeruje inny porządek doskonałości i wielbienia.

Co bowiem w gruncie rzeczy uczynił Święty Michał po zapewnieniu opieki Synowi zrodzonemu z niewiasty? Posłuchajmy tekstu Apokalipsy: „I nastąpiła walka w niebie: Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem. I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie, ale nie przemógł, i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło. I został strącony wielki Smok” (Ap 12, 7–8). Dlaczego walczy? Aby zapewnić nastanie królestwa Bożego – należy to jasno powiedzieć. Walczy o triumf wielkiej chwały Bożej. Stąd łatwo wywnioskować, że walka Świętego Michała jest ściśle powiązana z zasługami Jezusa i Maryi. I w tym punkcie ściśle wewnętrzna, w pewnym sensie ontologiczna więź między Jezusem, Maryją i Świętym Michałem wywiera głęboki wpływ na ich działanie i funkcjonowanie. Matka Odkupiciela ma duży udział w walce ze złem, podjętej przez Chrystusa i Kościół. 

Bądź gotowy do pełnego zaangażowania się w walkę

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. 
Rachunek sumienia: Krótka chwila ciszy, w której postaraj się przypomnieć sobie to wszystko, co w twoim życiu mogłoby się nie spodobać Bogu.

Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich Aniołów i Świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. 

Panie Jezu, ufny w opiekę, jaką mi zapewnia Twoja Najświętsza Krew przelana na krzyżu dla mojego odkupienia, wyrzekam się Szatana i jego działań.
W imię Jezusa piętnuję i odrzucam wszelkie szkodliwe przymierze, które rozprasza, pochłania i trwoni moje bogactwa, marnotrawi moje możliwości i tłamsi moje zdolności twórcze.

Bóg mówi dziś do ciebie 

„A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie”. (Łk 21, 28)

„W ręku Pana spoczywa powodzenie męża, On osobie prawodawcy udziela swej chwały”. (Syr 10, 5)

Rozważanie: Co oznaczają dla ciebie słowa, które Bóg dziś do ciebie kieruje? (znajdź czas potrzebny ci na rozważenie tych fragmentów biblijnych)

Zaproś Świętego Michała Archanioła do udziału w twojej walce w tym dniu

Święty Michale Archaniele, ze względu na głębokie powiązanie twojej misji z misją Dziewicy Maryi masz łaskę wypraszania orędownictwa Maryi w każdej sytuacji.
Wiem, że ze względu na przyjaźń, jaką Bóg cię darzy, zechce On przemienić mój płacz w radość, a przenikające mnie ciemności w światłość, jeśli ty będziesz je niósł razem ze mną. Dlatego dziś przychodzę pokornie cię prosić, aby dzięki twemu wstawiennictwu Dziewica Maryja rozwiązała wszystkie węzły uniemożliwiające mi rozwój i osiągnięcie sukcesu, a szczególnie… (przedstaw sprawę, w której podejmujesz tę modlitwę)

Święty Michale Archaniele, bądź mi obroną w mojej codziennej walce ×3
Amen!

Odmów codzienne modlitwy

Modlitwa o zwycięstwo nad Szatanem i jego uczniami

Panie Jezu, władzą, którą mi nadałeś podczas mojego chrztu, z błogosławieństwem biskupa (wypowiedz imię osoby pełniącej funkcję biskupa w miejscu, w którym się znajdujesz) i z pomocą Świętego Michała Archanioła zwyciężam Szatana i jego uczniów.
Mocą Twojej Przenajświętszej Krwi wiążę i składam u stóp Twojego świętego krzyża tych wszystkich, którzy uczestniczą lub uczestniczyli w jakimkolwiek zgromadzeniu satanistycznym przeciwko mnie. Ty, Panie, rozsądź, co z nimi uczynić. Ogłaszam klęskę wszelkiego złowróżbnego planu uknutego przeciwko mnie. Amen.

Poniższą modlitwę odmawiają jedynie ochrzczeni, gdyż jedynie chrzest łączy człowieka z Chrystusem i czyni go uczestnikiem misji kapłańskiej, prorockiej i królewskiej Chrystusa,
W
ażne jest również, by tę modlitwę odmawiać w pozycji stojącej, tak jak Mojżesz w walce Izraela z Amalekitami: „Jak długo Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry, Izrael miał przewagę. Gdy zaś ręce opuszczał, przewagę miał Amalekita” (Wj 17, 11).

Modlitwa do Maryi

Święta Królowo Niebios i Pani Aniołów, Ty, któraś otrzymała od Boga moc i misję starcia głowy Szatana, prosimy Cię pokornie, ześlij niebieskie zastępy, by pod Twoimi rozkazami ścigały one demony, zwalczały je w każdym zakątku świata, hamowały ich śmiałość i spychały je w otchłań. 
Któż jest jak Bóg? (powtórz tę sekwencję trzy razy)
O dobra i czuła Matko, zawsze będziesz naszą miłością i nadzieją.
O Matko Boża, ześlij świętych aniołów, aby nas bronili i daleko od nas odsuwali okrutnego nieprzyjaciela.
Święci Aniołowie i Archaniołowie, brońcie nas, strzeżcie nas. Amen

Twoja obietnica, która ma dziś uradować serce Boże
Panie, dziś obiecuję… (w tym dniu ofiaruj Bogu to, co chcesz i możesz)

Książkę można nabyć tutaj: kliknij

Opublikowano Aktualności | 11 Komentarzy

Narodziny Płomienia Miłości Przejmujące orędzie przekazane Elżbiecie Kindelmann

Dziś człowiek bardziej odwrócił się od Boga niż kiedykolwiek w historii i nie potrafi odnaleźć drogi ucieczki z chaosu grzechu i zła. Ojciec w niebie nie porzuca jednak swoich idących na zatracenie dzieci, które stworzył na swój obraz i za które Jego Syn poniósł okrutną śmierć na krzyżu. Nie posyła już proroków, posyła swoją Łaskawą, Niepokalaną Matkę. Czy rozumiemy plan Jego miłości? Czy matczyne napomnienia sprawią, że ludzkość się nawróci i pojedna ze Stwórcą? 

Za pośrednictwem Elżbiety Kindelmann Najświętsza Maryja Panna prosi nas usilnie i z płaczem, byśmy przyjęli środki zbawienia, które wybłagała od Ojca Przedwiecznego przez zasługi świętych Ran Jej Boskiego Syna. Podobnie jak każde objawienie prywatne, tak i to zawiera orędzie Bożej miłości i miłosierdzia oraz wezwanie do modlitwy, pokuty i zadośćuczynienia. Przesłanie z nieba zawarte w dzienniczku, skierowane do węgierskiej matki, zapowiada jednak nieznany dotąd ogrom łask, które mają zostać wylane na ludzkość w Płomieniu Miłości Niepokalanego Serca Maryi. 

13 kwietnia 1962, piątek przed Niedzielą Palmową Maryja przemówiła do węgierskiej widzącej; było to jej pierwsze orędzie!

„Tego dnia, zgodnie z pragnieniem Pana Jezusa, wynagradzałam Mu przez trzy godziny, od dwunastej do piętnastej, za dwanaście dusz kapłańskich. Zanurzona w Nim prosiłam Matkę Bożą, aby wyryła w moim sercu pięć świętych Ran swojego Boskiego Syna i prosiła Go o miłosierdzie dla mnie. Po policzkach spływały mi wielkie łzy. Jednocześnie w głębi duszy usłyszałam głos niewypowiedzianego cierpienia i skargi Matki Bolesnej. Jej szloch ogarnął również moją duszę. Potem Maryja powiedziała do mnie ze łkaniem”:
Córko, weź ten Płomień, który tobie przekazuję jako pierwszej. Jest to Płomień Miłości mojego Serca. Zapal nim swoje serce i podaj go innym!

„Powiedziawszy to, Matka Boża wybuchnęła tak wielkim płaczem, że ledwo zrozumiałam Jej słowa. Zapytałam Ją, co mam robić, i w imieniu całego kraju obiecałam, że uczynię wszystko, by tylko złagodzić Jej ból, bo serce mi prawie pękało”.

Ten pełen łask Płomień, który daje wam moje Niepokalane Serce, powinien wędrować od serca do serca (…). Będzie to wielki cud, którego blask oślepi szatana. Płomień ten jest ogniem miłości i zgody, który wyprosiłam u Ojca Przedwiecznego dzięki zasługom świętych Ran mojego Boskiego Syna. 

Córko – odpowiedziała Najświętsza Dziewica – proszę cię, byście czwartek oraz piątek uznawali za nadzwyczajne dni łaski i w oba te dni w bardzo szczególny sposób wynagradzali mojemu Boskiemu Synowi za grzechy ludzi. Wynagrodzenie to powinno się dokonywać poprzez czuwanie wynagradzające w rodzinach. Takie czuwanie rozpoczynajcie od lektury duchownej. Następnie w nabożnym skupieniu odmawiajcie Różaniec i inne modlitwy. Trwajcie na czuwaniu we dwoje lub we troje, bo przecież wiecie, że gdzie dwaj lub trzej są zebrani w imię mojego Syna, tam On jest pośród nich. Zgodnie z Jego prośbą na początku pięciokrotnie uczyńcie znak krzyża, polecając się Ojcu Przedwiecznemu przez pięć świętych Ran mojego Boskiego Syna. W ten sam sposób powinniście kończyć czuwanie. Zwyczaj nabożnego, pięciokrotnego czynienia znaku Krzyża Świętego pielęgnujcie też codziennie rano, wieczorem i w ciągu dnia, polecając się przy tym miłosierdziu Ojca w niebie. Dzięki temu zbliżycie się do Ojca w niebie, a wasze serca zostaną napełnione łaskami. Ten pełen łask Płomień, który daje wam moje Niepokalane Serce, powinien wędrować od serca do serca, rozpalając wszystkie serca w waszym kraju. Będzie to wielki cud, którego blask oślepi szatana. Płomień ten jest ogniem miłości i zgody, który wyprosiłam u Ojca Przedwiecznego dzięki zasługom świętych Ran mojego Boskiego Syna.

Usłyszawszy słowa Matki Bożej, przekonana o własnej niegodności odmówiłam przyjęcia tej misji. – Powierzasz mi misję, ale jak mam ją pełnić? – zapytałam i znów odmówiłam. Po kilku dniach Najświętsza Dziewica obiecała mi, że w trudzie, którego domaga się ode mnie Jej Boski Syn, będzie mi służyła swoją macierzyńską miłością i pomocą. – Będę z tobą, moja mała karmelitanko, mocno przytulam cię do serca – zapewniła.

Więcej znajdziesz w książce „Płomień Miłości Niepokalanego Serca Maryi”, Wydawnictwo Esprit

Opublikowano Aktualności | 16 Komentarzy

21 dni walki ze Św. Michałem Archaniołem: dzień 19. Głoś swoje zwycięstwo nad porażką

21 dni ze Św. Michałem Archaniołem

„Kościół powinien mówić o demonie. Grzesząc, upadły anioł nie stracił całej władzy, jaką posiadł zgodnie z planem Bożym, w celu zarządzania światem.” Benedykt XVI

Dzień dziewiętnasty
Dzięki zwycięstwu Świętego Michała Archanioła
głoś swoje zwycięstwo nad porażką

Jakże wielu ludzi piętnuje samych siebie, nie zdając sobie sprawy z tego,
że stają się oskarżycielami: „Do niczego się nie nadaję…”, „Nigdy sobie z tym nie poradzę…”, „Moja matka miała rację…”,  „Jestem nic nie wart…”

Oskarżycielem ludzi jest Szatan, adwokatem – Duch Święty. Na ziemi Szatan wyraża się poprzez ludzi. Duch Święty również. Aby móc oskarżać, Szatan potrzebuje oskarżycieli. Aby móc pomagać, Duch Święty potrzebuje orędowników.

My sami jesteśmy odpowiedzialni za to, czy staniemy się narzędziami w rękach nieprzyjaciela czy Ducha Świętego. Paweł napisał w Liście do Efezjan: „Nie dawajcie miejsca diabłu” (Ef 4, 27). Szatan pracuje nad tym, by nakłaniać ludzi, chrześcijan, do tego, by się wzajemnie oskarżali. Najsubtelniej działa jednak wówczas, gdy największym nieprzyjacielem, jakiego przeciwko nam wykorzystuje, stajemy się my sami.

Jakże wielu ludzi piętnuje samych siebie, nie zdając sobie sprawy z tego, że stają się oskarżycielami: „Do niczego się nie nadaję…”, „Nigdy sobie z tym nie poradzę…”, „Moja matka miała rację…”, „Któż chciałby się ze mną ożenić?”, „Jestem nic nie wart…”, „Jestem niczym…”, „Nie mogę…” i tak dalej. Niektórzy uważają, że to źle oskarżać innych, lecz że dobrze jest oskarżać siebie i że w gruncie rzeczy jest to rodzaj pokory. Otóż oskarżanie siebie jest grzechem w takiej samej mierze jak oskarżanie innych. Boże przykazanie nakazuje nam kochać bliźniego swego JAK siebie samego. Nie mam więcej powodów do niekochania siebie niż do niekochania mojego bliźniego (ponieważ zostało powiedziane: JAK).

Samooskarżanie wiąże się nierozerwalnie z brakiem miłości do siebie. Istnieje więc poczucie skruchy, które wiele osób powinno w sobie wzbudzić, poczucie skruchy będące źródłem uzdrowienia i wyzwolenia. Należy niszczyć moc oskarżycielską w życiu swoim i – w oparciu o swoje życie – w życiu innych! Aby móc to zrobić, uświadomcie sobie, że ta moc jest mocą tajemną i że nie chcecie mieć z nią do czynienia. Trzymajcie się z dala od oskarżycieli. Nie sprzymierzajcie się z nimi ani z diabłem przeciw Kościołowi!

Postępujcie równym krokiem z tymi, którzy są z Bogiem dla Kościoła! Nie bądźcie narzędziem zniszczenia własnego życia, bezustannie oskarżając siebie. Zachowując pełną jasność myślenia, niech każdy z was będzie przyjacielem samego siebie! Niech każdy z was zawsze znajduje dla siebie jakieś dobre słowo!

Bądź gotowy do pełnego zaangażowania się w walkę

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. 
Rachunek sumienia: Krótka chwila ciszy, w której postaraj się przypomnieć sobie to wszystko, co w twoim życiu mogłoby się nie spodobać Bogu.

Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich Aniołów i Świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. 

Panie Jezu, ufny w opiekę, jaką mi zapewnia Twoja Najświętsza Krew przelana na krzyżu dla mojego odkupienia, wyrzekam się Szatana i jego działań.
W imię Jezusa piętnuję i odrzucam wszelkie szkodliwe, nienawistne i prowadzące do porażki przymierza, jakie zawarłem w swoim życiu i jakie zostały zawarte w mojej rodzinie.

Bóg mówi dziś do ciebie 

„Zwycięstwo bowiem w bitwie nie zależy od liczebności wojska; prawdziwą siłą jest ta, która pochodzi z Nieba. Oni przychodzą do nas pełni pychy i bezprawia po to, aby wytracić nas razem z żonami naszymi i dziećmi i aby nas obrabować. My zaś walczymy o swoje życie i o swoje obyczaje. On sam ich zetrze przed naszym obliczem. Wy zaś się ich nie obawiajcie”. (1 Mch 3, 19–22)

„[Król] powiedział: «Otwórz okno od wschodu!». Kiedy otworzył, Elizeusz rzekł: «Strzelaj!» – i strzelił, a on rzekł: «To strzała zwycięstwa od Pana! Strzała zwycięstwa przeciw Aramowi! Pobijesz Aram w Afek, doszczętnie!»”. (2 Krl 13, 17)

Rozważanie: Co oznaczają dla ciebie słowa, które Bóg dziś do ciebie kieruje? (znajdź czas potrzebny ci na rozważenie tych fragmentów biblijnych)

Zaproś Świętego Michała Archanioła do udziału w twojej walce w tym dniu

Święty Michale Archaniele, przez wzgląd na twoje zwycięstwo nad Szatanem Bóg daje zwycięstwo wszystkim swoim dzieciom, które w Nim pokładają ufność.
Wiem, że ze względu na przyjaźń, jaką Bóg cię darzy, zechce On przemienić mój płacz w radość, a przenikające mnie ciemności w światłość, jeśli ty będziesz je niósł razem ze mną. Dlatego dziś przychodzę pokornie cię prosić o pomoc i orędownictwo, aby Chrystus Swoją Krwią uwolnił mnie od tego wszystkiego, co mnie wiąże i nie pozwala mi przezwyciężyć porażki, a także rozwijać się w Nim, a szczególnie… (przedstaw sprawę, w której podejmujesz tę modlitwę)

Święty Michale Archaniele, bądź mi obroną w mojej codziennej walce ×3
Amen!

Odmów codzienne modlitwy

Modlitwa o zwycięstwo nad Szatanem i jego uczniami

Panie Jezu, władzą, którą mi nadałeś podczas mojego chrztu, z błogosławieństwem biskupa (wypowiedz imię osoby pełniącej funkcję biskupa w miejscu, w którym się znajdujesz) i z pomocą Świętego Michała Archanioła zwyciężam Szatana i jego uczniów.
Mocą Twojej Przenajświętszej Krwi wiążę i składam u stóp Twojego świętego krzyża tych wszystkich, którzy uczestniczą lub uczestniczyli w jakimkolwiek zgromadzeniu satanistycznym przeciwko mnie. Ty, Panie, rozsądź, co z nimi uczynić. Ogłaszam klęskę wszelkiego złowróżbnego planu uknutego przeciwko mnie. Amen.

Poniższą modlitwę odmawiają jedynie ochrzczeni, gdyż jedynie chrzest łączy człowieka z Chrystusem i czyni go uczestnikiem misji kapłańskiej, prorockiej i królewskiej Chrystusa,
W
ażne jest również, by tę modlitwę odmawiać w pozycji stojącej, tak jak Mojżesz w walce Izraela z Amalekitami: „Jak długo Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry, Izrael miał przewagę. Gdy zaś ręce opuszczał, przewagę miał Amalekita” (Wj 17, 11).

Modlitwa do Maryi

Święta Królowo Niebios i Pani Aniołów, Ty, któraś otrzymała od Boga moc i misję starcia głowy Szatana, prosimy Cię pokornie, ześlij niebieskie zastępy, by pod Twoimi rozkazami ścigały one demony, zwalczały je w każdym zakątku świata, hamowały ich śmiałość i spychały je w otchłań. 
Któż jest jak Bóg? (powtórz tę sekwencję trzy razy)
O dobra i czuła Matko, zawsze będziesz naszą miłością i nadzieją.
O Matko Boża, ześlij świętych aniołów, aby nas bronili i daleko od nas odsuwali okrutnego nieprzyjaciela.
Święci Aniołowie i Archaniołowie, brońcie nas, strzeżcie nas. Amen

Twoja obietnica, która ma dziś uradować serce Boże
Panie, dziś obiecuję… (w tym dniu ofiaruj Bogu to, co chcesz i możesz)

Książkę można nabyć tutaj: kliknij

Opublikowano Aktualności | 13 Komentarzy

21 dni walki ze Św. Michałem Archaniołem: dzień 18. Zrealizuj swój zamiar, nie wypierając się swojej wiary w Jezusa Chrystusa

21 dni ze Św. Michałem Archaniołem

„Kościół powinien mówić o demonie. Grzesząc, upadły anioł nie stracił całej władzy, jaką posiadł zgodnie z planem Bożym, w celu zarządzania światem.” Benedykt XVI

Dzień osiemnasty
Dzięki sile wiary Świętego Michała Archanioła zrealizuj swój zamiar,
nie wypierając się swojej wiary w Jezusa Chrystusa

Demon niszczy duszę człowieka, zaczynając od rzeczy małych,
a następnie przechodząc do największych

Kiedy demon widzi, że wola tych, którzy służą  Bogu, jest mocna i stała, atakuje ich rozum, sugerując im myśli wzniosłe, uczucia niezwykłe i szlachetne, aby fałszywie wyobrażali sobie, że osiągnęli szczyt doskonałości, i aby utrzymując się w stanie owej wzniosłości, wysokim mniemaniem o sobie i pychą lekceważyli czystość swoich serc oraz troskę o umartwianie się i wyciszanie namiętności, i aby własną mądrość przyjmowali za bóstwo. Takim sposobem ich myśl tak dalece zajmuje się rozpatrywaniem i poważaniem tej mądrości, że oni sami gardzą radami innych osób, twierdząc, że wcale ich nie potrzebują. Bardzo trudno jest korygować zachowanie osób żyjących w takim zagubieniu, gdyż jeśli oko duszy jest chore (por. Mt 6, 23), wówczas człowiek przebywa w ciemności. Należy więc, by ten, kto myśli, że jest mądry, doświadczył stanu przeciwnego, by stać się naprawdę mądrym.

A ponieważ demon niszczy duszę człowieka, zaczynając od rzeczy małych, a następnie przechodząc do największych, należy się strzec, by mu nie zostawić choćby najmniejszej szczeliny, przez którą zło mogłoby przeniknąć.

Bądź gotowy do pełnego zaangażowania się w walkę

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. 
Rachunek sumienia: Krótka chwila ciszy, w której postaraj się przypomnieć sobie to wszystko, co w twoim życiu mogłoby się nie spodobać Bogu.

Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich Aniołów i Świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. 

Panie Jezu, ufny w opiekę, jaką mi zapewnia Twoja Najświętsza Krew przelana na krzyżu dla mojego odkupienia, wyrzekam się Szatana i jego działań.
W imię Jezusa piętnuję i odrzucam wszelkie szkodliwe przymierze, które miałoby uczynić ze mnie przeciwnika Boga.

Bóg mówi dziś do ciebie 

„Któż zaś jest kłamcą, jeśli nie ten, kto zaprzecza, że Jezus jest Mesjaszem? Ten właśnie jest antychrystem, kto nie uznaje Ojca i Syna. Ktokolwiek nie uznaje Syna, nie ma też i Ojca, kto zaś uznaje Syna, ten ma i Ojca. Wy zaś zachowujecie w sobie to, co słyszeliście od początku. Jeżeli będzie trwało w was to, co słyszeliście od początku, to i wy będziecie trwać w Synu i w Ojcu. A obietnicą tą, daną przez Niego samego, jest życie wieczne”. (1 J 2, 22–25)

„Nauka to godna wiary: Jeżeli bowiem z Nim współumarliśmy, z Nim także żyć będziemy. Jeśli trwamy w cierpliwości, z Nim też królować będziemy. Jeśli się będziemy Go zapierali, to i On nas się zaprze. Jeśli my odmawiamy wierności, On wiary dochowuje, bo nie może się zaprzeć siebie samego”. (2 Tm 2, 11–13)

„Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie”. (Mt 10, 33)

Rozważanie: Co oznaczają dla ciebie słowa, które Bóg dziś do ciebie kieruje? (znajdź czas potrzebny ci na rozważenie tych fragmentów biblijnych)

Zaproś Świętego Michała Archanioła do udziału w twojej walce w tym dniu

Święty Michale Archaniele, przez wzgląd na wielkość twojej wiary Bóg dał ci moc prowadzenia ludzi drogą prawdy i życia wiecznego.
Wiem, że ze względu na przyjaźń, jaką Bóg cię darzy, zechce On przemienić mój płacz w radość, a przenikające mnie ciemności w światłość, jeśli ty będziesz je niósł razem ze mną. Dlatego dziś przychodzę pokornie cię prosić o pomoc i orędownictwo, aby Chrystus Swoją Krwią uwolnił mnie od wszystkiego, co przeszkadza mi wielbić Boga w prawdzie i pełnej szczerości, a szczególnie… (przedstaw sprawę, w której podejmujesz tę modlitwę)

Święty Michale Archaniele, bądź mi obroną w mojej codziennej walce ×3
Amen!

Odmów codzienne modlitwy

Modlitwa o zwycięstwo nad Szatanem i jego uczniami

Panie Jezu, władzą, którą mi nadałeś podczas mojego chrztu, z błogosławieństwem biskupa (wypowiedz imię osoby pełniącej funkcję biskupa w miejscu, w którym się znajdujesz) i z pomocą Świętego Michała Archanioła zwyciężam Szatana i jego uczniów.
Mocą Twojej Przenajświętszej Krwi wiążę i składam u stóp Twojego świętego krzyża tych wszystkich, którzy uczestniczą lub uczestniczyli w jakimkolwiek zgromadzeniu satanistycznym przeciwko mnie. Ty, Panie, rozsądź, co z nimi uczynić. Ogłaszam klęskę wszelkiego złowróżbnego planu uknutego przeciwko mnie. Amen.

Poniższą modlitwę odmawiają jedynie ochrzczeni, gdyż jedynie chrzest łączy człowieka z Chrystusem i czyni go uczestnikiem misji kapłańskiej, prorockiej i królewskiej Chrystusa,
W
ażne jest również, by tę modlitwę odmawiać w pozycji stojącej, tak jak Mojżesz w walce Izraela z Amalekitami: „Jak długo Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry, Izrael miał przewagę. Gdy zaś ręce opuszczał, przewagę miał Amalekita” (Wj 17, 11).

Modlitwa do Maryi

Święta Królowo Niebios i Pani Aniołów, Ty, któraś otrzymała od Boga moc i misję starcia głowy Szatana, prosimy Cię pokornie, ześlij niebieskie zastępy, by pod Twoimi rozkazami ścigały one demony, zwalczały je w każdym zakątku świata, hamowały ich śmiałość i spychały je w otchłań. 
Któż jest jak Bóg? (powtórz tę sekwencję trzy razy)
O dobra i czuła Matko, zawsze będziesz naszą miłością i nadzieją.
O Matko Boża, ześlij świętych aniołów, aby nas bronili i daleko od nas odsuwali okrutnego nieprzyjaciela.
Święci Aniołowie i Archaniołowie, brońcie nas, strzeżcie nas. Amen

Twoja obietnica, która ma dziś uradować serce Boże
Panie, dziś obiecuję… (w tym dniu ofiaruj Bogu to, co chcesz i możesz)

Książkę można nabyć tutaj: kliknij

Opublikowano Aktualności | 32 Komentarze

Spotkanie z ks. Piotrem Glasem i Jackiem Pulikowskim w Warszawie – konferencja pt. „Uratujmy Katolicką Rodzinę!”

Wydawnictwo Esprit oraz Stowarzyszenie Wydawców Katolickich serdecznie zapraszają na wyjątkowe spotkanie z ks. Piotrem Glasem oraz dr. Jackiem Pulikowskim, autorami książki „Ostateczna bitwa o rodzinę”. Wspólnie wygłoszą oni konferencję pt. „Uratujmy Katolicką Rodzinę!”
30 września o godz. 19:45 w Bazylice Krzyża Świętego w Warszawie

Chcąc zwrócić uwagę na wielki kryzys ks. Piotr Glas wraz z Jackiem Pulikowskim napisali książkę „Ostateczna bitwa o rodzinę”, która jest wyrazem ich troski o sprawy najważniejsze. W trakcie spotkania podzielą się swoim świadectwem walki o rodziny i zwrócą uwagę z jakimi zagrożeniami musimy się dzisiaj mierzyć.

W czasach, gdy świat proponuje nam relacje rodzinopodobne, małżeństwa przeżywają kryzys spowodowany brakiem otwartości na życie oraz wiarę, podważa się tożsamość mężczyzny i kobiety, potrzebujemy mocnego i klarownego głosu opowiadającego się za Prawdą.
Co możemy zrobić w obliczu ataków? Jak uchronić świętość rodziny? Jaki jest plan ratunkowy?
O tym usłyszycie już 30 września w Bazylice św. Krzyża w Warszawie.

Informacje o spotkaniu:

19:45 – spotkanie autorskie z ks. Piotrem Glasem i Jackiem Pulikowskim
Bazylika Świętego Krzyża w Warszawie, Krakowskie Przedmieście 3
* Zapraszamy również na Mszę Świętą, która odbędzie się o godz. 19:00
WSTĘP WOLNY!

Szczegółowe informacje na wydarzeniu: kliknij

Spotkanie zostało objęte oficjalnym patronatem Stowarzyszenia Wydawców Katolickich i jest włączone w program XXVII Targów Wydawców Katolickich.

Opublikowano Aktualności | 25 Komentarzy

21 dni walki ze Św. Michałem Archaniołem: dzień 17. Uzyskaj zasoby (duchowe, finansowe, ludzkie i inne)

21 dni ze Św. Michałem Archaniołem

„Kościół powinien mówić o demonie. Grzesząc, upadły anioł nie stracił całej władzy, jaką posiadł zgodnie z planem Bożym, w celu zarządzania światem.” Benedykt XVI

Dzień siedemnasty
Mocą niebieskiego autorytetu Świętego Michała Archanioła, uzyskaj zasoby
(duchowe, finansowe, ludzkie i inne) potrzebne ci do odniesienia sukcesu

„Wy, dzieci, jesteście z Boga i zwyciężyliście ich, ponieważ
większy jest Ten, który w was jest, od tego, który jest w świecie” (1 J 4, 4)

Duch, z greckiego pneuma, jest tym, który daje osobie ludzkiej życie i możliwość oddychania. On do niej mówi i ją prowadzi jako osoba, gdyż jest Trzecią Osobą Trójcy Świętej. Człowiek prawdziwie wierzący potrafi odczuć Jego obecność i wie, że On zawsze go prowadzi po wszystkich krętych drogach. Zawsze pomaga mu odnieść sukces i zwyciężać, triumfować nad nieprzyjaciółmi. „Wy, dzieci, jesteście z Boga i zwyciężyliście ich, ponieważ większy jest Ten, który w was jest, od tego, który jest w świecie” (1 J 4, 4).

Sam Duch jest Dunamis, „siła jest w Nim”. Słowo „dynamit” pochodzi od dunamis (grec. siła). On może wypędzać złe duchy, leczyć chorych, sprowadzać na ziemię łaski Pana Boga: „[…] gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi” (Dz 1, 8).

Spójrzmy na apostołów wyruszających na misję: „Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na wszystkich” (Dz 4, 33).

Przeczytajcie historię Szczepana, jednego z siedmiu diakonów wybranych do posługi w Kościele. „Szczepan, pełen łaski i mocy, działał cuda i znaki wielkie wśród ludu” (Dz 6, 8). W Dziejach Apostolskich Jezus został opisany w taki oto sposób: Jezus z Nazaretu, „którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą” (Dz 10, 38).

Bądź gotowy do pełnego zaangażowania się w walkę

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. 
Rachunek sumienia: Krótka chwila ciszy, w której postaraj się przypomnieć sobie to wszystko, co w twoim życiu mogłoby się nie spodobać Bogu.

Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich Aniołów i Świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. 

Panie Jezu, ufny w opiekę, jaką mi zapewnia Twoja Najświętsza Krew przelana na krzyżu dla mojego odkupienia, wyrzekam się Szatana i jego działań.
W imię Jezusa piętnuję i odrzucam wszelkie szkodliwe przymierze, które niszczy moje życie, mój majątek i moje możliwości twórcze.

Bóg mówi dziś do ciebie 

„Niejeden słaby potrzebuje pomocy, brak mu sił i obfituje w biedę, lecz gdy tylko oczy Pana łaskawie na niego spojrzą, wydźwignie On go z jego poniżenia i podniesie mu głowę, a wielu zdumieje się tym, co go spotkało. Dobra i niedole, życie i śmierć, ubóstwo i bogactwo pochodzą od Pana. Dar Pana jest zapewniony bogobojnym, a Jego wola zawsze się ziści”. (Syr 11, 12–17)

„Przez siedem dni będziesz świętować ku czci Pana, Boga swego, w miejscu, które sobie obierze Pan, za to, że ci błogosławi Pan, Bóg twój, we wszystkich twoich zbiorach, w każdej pracy twych rąk, abyś był pełen radości”. (Pwt 16, 15)

Rozważanie: Co oznaczają dla ciebie słowa, które Bóg dziś do ciebie kieruje? (znajdź czas potrzebny ci na rozważenie tych fragmentów biblijnych)

Zaproś Świętego Michała Archanioła do udziału w twojej walce w tym dniu

Święty Michale Archaniele, przez wzgląd na twój niebiański autorytet Bóg dał ci moc potrzebną, by wytyczać drogę do sukcesu ludziom, których On stworzył na swój obraz i podobieństwo.
Wiem, że ze względu na przyjaźń, jaką Bóg cię darzy, zechce On przemienić mój płacz w radość, a przenikające mnie ciemności w światłość, jeśli ty będziesz je niósł razem ze mną. Dlatego dziś przychodzę pokornie cię prosić o pomoc i orędownictwo, aby Pan Bóg dał mi zasoby niezbędne do osiągnięcia przeze mnie sukcesu, a których brak stanowi przeszkodę na mojej drodze, szczególnie… (przedstaw sprawę, w której podejmujesz tę modlitwę)

Święty Michale Archaniele, bądź mi obroną w mojej codziennej walce ×3
Amen!

Odmów codzienne modlitwy

Modlitwa o zwycięstwo nad Szatanem i jego uczniami

Panie Jezu, władzą, którą mi nadałeś podczas mojego chrztu, z błogosławieństwem biskupa (wypowiedz imię osoby pełniącej funkcję biskupa w miejscu, w którym się znajdujesz) i z pomocą Świętego Michała Archanioła zwyciężam Szatana i jego uczniów.
Mocą Twojej Przenajświętszej Krwi wiążę i składam u stóp Twojego świętego krzyża tych wszystkich, którzy uczestniczą lub uczestniczyli w jakimkolwiek zgromadzeniu satanistycznym przeciwko mnie. Ty, Panie, rozsądź, co z nimi uczynić. Ogłaszam klęskę wszelkiego złowróżbnego planu uknutego przeciwko mnie. Amen.

Poniższą modlitwę odmawiają jedynie ochrzczeni, gdyż jedynie chrzest łączy człowieka z Chrystusem i czyni go uczestnikiem misji kapłańskiej, prorockiej i królewskiej Chrystusa,
W
ażne jest również, by tę modlitwę odmawiać w pozycji stojącej, tak jak Mojżesz w walce Izraela z Amalekitami: „Jak długo Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry, Izrael miał przewagę. Gdy zaś ręce opuszczał, przewagę miał Amalekita” (Wj 17, 11).

Modlitwa do Maryi

Święta Królowo Niebios i Pani Aniołów, Ty, któraś otrzymała od Boga moc i misję starcia głowy Szatana, prosimy Cię pokornie, ześlij niebieskie zastępy, by pod Twoimi rozkazami ścigały one demony, zwalczały je w każdym zakątku świata, hamowały ich śmiałość i spychały je w otchłań. 
Któż jest jak Bóg? (powtórz tę sekwencję trzy razy)
O dobra i czuła Matko, zawsze będziesz naszą miłością i nadzieją.
O Matko Boża, ześlij świętych aniołów, aby nas bronili i daleko od nas odsuwali okrutnego nieprzyjaciela.
Święci Aniołowie i Archaniołowie, brońcie nas, strzeżcie nas. Amen

Twoja obietnica, która ma dziś uradować serce Boże
Panie, dziś obiecuję… (w tym dniu ofiaruj Bogu to, co chcesz i możesz)

Książkę można nabyć tutaj: kliknij

Opublikowano Aktualności | 15 Komentarzy

21 dni walki ze Św. Michałem Archaniołem: dzień 16. Kto pozwala wejść Chrystusowi, nie traci niczego

21 dni ze Św. Michałem Archaniołem

„Kościół powinien mówić o demonie. Grzesząc, upadły anioł nie stracił całej władzy, jaką posiadł zgodnie z planem Bożym, w celu zarządzania światem.” Benedykt XVI

Dzień szesnasty
Za wstawiennictwem Świętego Michała Archanioła, doskonałego
taktyka zastępów niebieskich, uzyskaj najlepszą strategię
dla osiągnięcia twoich życiowych zamierzeń

Otwórzcie, na oścież otwórzcie drzwi Chrystusowi,
a znajdziecie prawdziwe życie

Kto pozwala wejść Chrystusowi, nie traci niczego, absolutnie niczego z tych rzeczy, dzięki którym życie jest wolne, piękne i wielkie. Nie! Tylko dzięki tej przyjaźni otwierają się na oścież bramy życia. Tylko dzięki tej przyjaźni wyzwala się naprawdę wielki potencjał człowieczeństwa. […] Drodzy młodzi przyjaciele: nie lękajcie się Chrystusa! On niczego nie odbiera, a daje wszystko. Ten, kto oddaje się Jemu, otrzymuje stokroć więcej. Tak! Otwórzcie, na oścież otwórzcie drzwi Chrystusowi, a znajdziecie prawdziwe życie.

Bądź gotowy do pełnego zaangażowania się w walkę

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. 
Rachunek sumienia: Krótka chwila ciszy, w której postaraj się przypomnieć sobie to wszystko, co w twoim życiu mogłoby się nie spodobać Bogu.

Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich Aniołów i Świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. 

Panie Jezu, ufny w opiekę, jaką mi zapewnia Twoja Najświętsza Krew przelana na krzyżu dla mojego odkupienia, wyrzekam się Szatana i jego działań.
W imię Jezusa piętnuję i odrzucam wszelkie szkodliwe, nieświadome powiązania duchowe i wszelkie szkodliwe przymierza, jakie zostały ustanowione z moimi zmarłymi krewnymi: dziadkami, babciami, ojcem, matką, wujami, ciotkami, braćmi, siostrami, ojcami chrzestnymi, matkami chrzestnymi.

Bóg mówi dziś do ciebie 

„Początkiem każdego dzieła – słowo, a przed każdym działaniem – myśl. Jako znak zmiany serca ukazują się cztery części: dobro i zło, życie i śmierć, a nad tym wszystkim język ma pełną władzę”. (Syr 37, 16–18)

„Oby mi Bóg dał słowo odpowiednie do myśli i myślenie godne tego, co mi dano! On jest bowiem i przewodnikiem Mądrości, i Tym, który mędrcom nadaje kierunek. W ręku Jego i my, i nasze słowa, roztropność wszelka i umiejętność działania”. (Mdr 7, 15–16)

„Ukazałem ci drogę mądrości, naprowadziłem na ścieżki prawości. Gdy pójdziesz, krok twój nie dozna przeszkody, i choćbyś biegł, nie potkniesz się. Karności się trzymaj i nie gardź nią; strzeż jej, gdyż ona jest twym życiem”. (Prz 4, 11–13)

Rozważanie: Co oznaczają dla ciebie słowa, które Bóg dziś do ciebie kieruje? (znajdź czas potrzebny ci na rozważenie tych fragmentów biblijnych)

Zaproś Świętego Michała Archanioła do udziału w twojej walce w tym dniu

Święty Michale Archaniele, przez wzgląd na twoje zalety znakomitego stratega zastępów niebieskich Bóg dał ci moc ukierunkowywania ludzi w wyborze ich planów życiowych.
Wiem, że ze względu na przyjaźń, jaką Bóg cię darzy, zechce On przemienić mój płacz w radość, a przenikające mnie ciemności w światłość, jeśli ty będziesz je niósł razem ze mną. Dlatego dziś przychodzę pokornie cię prosić o pomoc i orędownictwo, aby Duch Święty ukierunkował moje wybory życiowe i pozwolił mi uwolnić się od tego wszystkiego, co zaciemnia moje horyzonty, a szczególnie… (przedstaw sprawę, w której podejmujesz tę modlitwę)

Święty Michale Archaniele, bądź mi obroną w mojej codziennej walce ×3
Amen!

Odmów codzienne modlitwy

Modlitwa o zwycięstwo nad Szatanem i jego uczniami

Panie Jezu, władzą, którą mi nadałeś podczas mojego chrztu, z błogosławieństwem biskupa (wypowiedz imię osoby pełniącej funkcję biskupa w miejscu, w którym się znajdujesz) i z pomocą Świętego Michała Archanioła zwyciężam Szatana i jego uczniów.
Mocą Twojej Przenajświętszej Krwi wiążę i składam u stóp Twojego świętego krzyża tych wszystkich, którzy uczestniczą lub uczestniczyli w jakimkolwiek zgromadzeniu satanistycznym przeciwko mnie. Ty, Panie, rozsądź, co z nimi uczynić. Ogłaszam klęskę wszelkiego złowróżbnego planu uknutego przeciwko mnie. Amen.

Poniższą modlitwę odmawiają jedynie ochrzczeni, gdyż jedynie chrzest łączy człowieka z Chrystusem i czyni go uczestnikiem misji kapłańskiej, prorockiej i królewskiej Chrystusa,
W
ażne jest również, by tę modlitwę odmawiać w pozycji stojącej, tak jak Mojżesz w walce Izraela z Amalekitami: „Jak długo Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry, Izrael miał przewagę. Gdy zaś ręce opuszczał, przewagę miał Amalekita” (Wj 17, 11).

Modlitwa do Maryi

Święta Królowo Niebios i Pani Aniołów, Ty, któraś otrzymała od Boga moc i misję starcia głowy Szatana, prosimy Cię pokornie, ześlij niebieskie zastępy, by pod Twoimi rozkazami ścigały one demony, zwalczały je w każdym zakątku świata, hamowały ich śmiałość i spychały je w otchłań. 
Któż jest jak Bóg? (powtórz tę sekwencję trzy razy)
O dobra i czuła Matko, zawsze będziesz naszą miłością i nadzieją.
O Matko Boża, ześlij świętych aniołów, aby nas bronili i daleko od nas odsuwali okrutnego nieprzyjaciela.
Święci Aniołowie i Archaniołowie, brońcie nas, strzeżcie nas. Amen

Twoja obietnica, która ma dziś uradować serce Boże
Panie, dziś obiecuję… (w tym dniu ofiaruj Bogu to, co chcesz i możesz)

Książkę można nabyć tutaj: kliknij

Opublikowano Aktualności | 32 Komentarze

21 dni walki ze Św. Michałem Archaniołem: dzień 15. Odnoś sukcesy, nie szkodząc innym

21 dni ze Św. Michałem Archaniołem

„Kościół powinien mówić o demonie. Grzesząc, upadły anioł nie stracił całej władzy, jaką posiadł zgodnie z planem Bożym, w celu zarządzania światem.” Benedykt XVI

Dzień piętnasty
Dzięki władzy sędziowskiej Świętego Michała
Archanioła odnoś sukcesy, nie szkodząc innym

Istnieją dwa typy ludzi, czyli „dobrzy” i „źli”,
szatan budzi w sercach „dobrych” skrupuły i smutki,
a w sercach „złych” skłonność do przyjemności zmysłowych

Szatańskie sugestie na początku dają nam poczucie bezpieczeństwa, lecz w efekcie tracimy zaufanie w pomoc Bożą, a także czujemy rozpacz. Dlatego tak ważne jest, by dostrzec złudność tych sugestii zaraz na początku, jak również by ze wszystkich sił duszy stawiać opór tym pierwszym szatańskim wysiłkom – z obawy, że na skutek naszego lenistwa i tchórzostwa staną się coraz śmielsze i w efekcie zwyciężą nas i zapanują w naszych sercach.

Ponieważ istnieją dwa typy ludzi, czyli „dobrzy” i „źli”, ów nieprzyjaciel budzi w sercach „dobrych” skrupuły i smutki, a w sercach „złych” skłonność do przyjemności zmysłowych. Jednych atakuje gwałtownie, powodując w nich wzburzenie i niepokój; do innych natomiast podchodzi w sposób miły, łagodny, stosując metodę, która mogłaby ich mu zjednać. Postępuje w tak różnorodny sposób, gdyż każda dusza ma własne skłonności, odmienne od innych dusz. Do duszy, która jest mu przeciwna, duch zbliża się w sposób hałaśliwy, niespokojny, a więc jego metody można łatwo rozpoznać. Kiedy jednak zbliża się do duszy, o której wie, że łagodnie mu się podda, zachowuje się spokojnie i bez wysiłku, tak jakby przychodził do własnego, zawsze dla niego otwartego domu

Bądź gotowy do pełnego zaangażowania się w walkę

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. 
Rachunek sumienia: Krótka chwila ciszy, w której postaraj się przypomnieć sobie to wszystko, co w twoim życiu mogłoby się nie spodobać Bogu.

Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich Aniołów i Świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. 

Panie Jezu, ufny w opiekę, jaką mi zapewnia Twoja Najświętsza Krew przelana na krzyżu dla mojego odkupienia, wyrzekam się Szatana i jego działań.
W imię Jezusa piętnuję i odrzucam wszelkie przymierze zawarte kiedykolwiek w moim życiu z jakimkolwiek demonem czy królestwem rozpusty.

Bóg mówi dziś do ciebie 

„Ustanowisz sobie sędziów i urzędników we wszystkich miastach, które ci daje Pan, Bóg twój, dla wszystkich pokoleń. Oni sądzić będą lud sprawiedliwie. Nie będziesz naginał prawa, nie będziesz stronniczy i podarku nie przyjmiesz, gdyż podarek zaślepia oczy mędrców i w złą stronę kieruje słowa sprawiedliwych. Dąż wyłącznie do sprawiedliwości, byś żył i posiadł ziemię, którą ci daje Pan, Bóg twój”. (Pwt 16, 18–20)

„Bóg więc mu powiedział: «Ponieważ poprosiłeś o to, a nie poprosiłeś dla siebie o długie życie ani też o bogactwa, i nie poprosiłeś o zgubę twoich nieprzyjaciół, ale poprosiłeś dla siebie o umiejętność rozstrzygania spraw sądowych, oto spełniam twoje pragnienie i daję ci serce mądre i pojętne, takie, że podobnego tobie przed tobą nie było i po tobie nie będzie. I choć nie prosiłeś, daję ci ponadto bogactwo i sławę, tak iż za twoich dni podobnego tobie nie będzie wśród królów. Jeśli zaś będziesz postępować moimi drogami, zachowując moje prawa i polecenia za przykładem twego ojca, Dawida, to przedłużę twoje życie»”. (1 Krl 3, 11–14)

„Lepiej mieć mało z prawością niż wielkie zyski z bezprawiem”. (Prz 16, 8)

Rozważanie: Co oznaczają dla ciebie słowa, które Bóg dziś do ciebie kieruje? (znajdź czas potrzebny ci na rozważenie tych fragmentów biblijnych)

Zaproś Świętego Michała Archanioła do udziału w twojej walce w tym dniu

Święty Michale Archaniele, przez wzgląd na twój dar sprawiedliwości Bóg dał ci moc sądzenia dusz w godzinie śmierci.
Wiem, że ze względu na przyjaźń, jaką Bóg cię darzy, zechce On przemienić mój płacz w radość, a przenikające mnie ciemności w światłość, jeśli ty będziesz je niósł razem ze mną. Dlatego dziś przychodzę pokornie cię prosić o pomoc i orędownictwo, abym zdołał pokonać wszelkie przeszkody, które stają na mojej drodze do sukcesu i które mogłyby mnie nakłaniać do szkodzenia innym, a szczególnie… (przedstaw sprawę, w której podejmujesz tę modlitwę)

Święty Michale Archaniele, bądź mi obroną w mojej codziennej walce ×3
Amen!

Odmów codzienne modlitwy

Modlitwa o zwycięstwo nad Szatanem i jego uczniami

Panie Jezu, władzą, którą mi nadałeś podczas mojego chrztu, z błogosławieństwem biskupa (wypowiedz imię osoby pełniącej funkcję biskupa w miejscu, w którym się znajdujesz) i z pomocą Świętego Michała Archanioła zwyciężam Szatana i jego uczniów.
Mocą Twojej Przenajświętszej Krwi wiążę i składam u stóp Twojego świętego krzyża tych wszystkich, którzy uczestniczą lub uczestniczyli w jakimkolwiek zgromadzeniu satanistycznym przeciwko mnie. Ty, Panie, rozsądź, co z nimi uczynić. Ogłaszam klęskę wszelkiego złowróżbnego planu uknutego przeciwko mnie. Amen.

Poniższą modlitwę odmawiają jedynie ochrzczeni, gdyż jedynie chrzest łączy człowieka z Chrystusem i czyni go uczestnikiem misji kapłańskiej, prorockiej i królewskiej Chrystusa,
W
ażne jest również, by tę modlitwę odmawiać w pozycji stojącej, tak jak Mojżesz w walce Izraela z Amalekitami: „Jak długo Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry, Izrael miał przewagę. Gdy zaś ręce opuszczał, przewagę miał Amalekita” (Wj 17, 11).

Modlitwa do Maryi

Święta Królowo Niebios i Pani Aniołów, Ty, któraś otrzymała od Boga moc i misję starcia głowy Szatana, prosimy Cię pokornie, ześlij niebieskie zastępy, by pod Twoimi rozkazami ścigały one demony, zwalczały je w każdym zakątku świata, hamowały ich śmiałość i spychały je w otchłań. 
Któż jest jak Bóg? (powtórz tę sekwencję trzy razy)
O dobra i czuła Matko, zawsze będziesz naszą miłością i nadzieją.
O Matko Boża, ześlij świętych aniołów, aby nas bronili i daleko od nas odsuwali okrutnego nieprzyjaciela.
Święci Aniołowie i Archaniołowie, brońcie nas, strzeżcie nas. Amen

Twoja obietnica, która ma dziś uradować serce Boże
Panie, dziś obiecuję… (w tym dniu ofiaruj Bogu to, co chcesz i możesz)

Książkę można nabyć tutaj: kliknij

Opublikowano Aktualności | 14 Komentarzy